Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου


  
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, στις 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ: 1ο
Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάραξης των σχέσεων Α΄και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στον Β ΄βαθμό από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ: 2ο
Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου επί των εξελίξεων στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ: 3ο
Ενημέρωση επί των κάτωθι ολοκληρωμένων έργων : 
-Υδροδότηση πόλης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά 
-Ανάθεση διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου 
-Σύναψη σχετικής συμφωνίας με Δήμο Ρόδου και ΔΕΥΑΡ
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος
(ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΘΕΜΑ: 4ο
Ενημέρωση επί του διαγωνισμού :
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της νήσου Ρόδου».
 Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος
ΘΕΜΑ: 5ο
Ενημέρωση για την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών Α.Π.Ε.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς
ΘΕΜΑ: 6ο
Παράταση ωραρίου καταστημάτων Π.Ε Δωδεκανήσου και Π.Ε. Κυκλάδων.
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου
ΘΕΜΑ: 7ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη
ΘΕΜΑ: 8ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου» αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος
ΘΕΜΑ: 9ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Πολιτική και Περιβαλλοντολογική Προστασία του νησιού της Ρόδου και Αναβάθμιση των Δασικών Περιοχών της Ρόδου με Συγκεκριμένες Παρεμβάσεις»                            Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ: 10ο
Τροποποίηση Π/Υ οικ.έτους 2018 Κυκλάδων
Εισηγήτρια : Αθηνά Καλλιγά
ΘΕΜΑ: 11ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής : Αντώνης  Λούβαρης
ΘΕΜΑ: 12ο
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ: 13ο
Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου για την Εκπόνηση Μελετών του έργου : ‘’Δημοτικό Σφαγείο με Βιοκλιματικά Κριτήρια στη Θέση Τρυπητές Μήλου’’.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης
ΘΕΜΑ: 14ο
Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και του Δήμου Σίφνου για το έργο «Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Σίφνου» - Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής : Νίκος Βενάκης
ΘΕΜΑ: 15ο
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 - Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».
Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος
ΘΕΜΑ: 16ο
Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Εύη Αριστείδου
ΘΕΜΑ: 17ο
Προγραμματισμός προσλήψεων Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου
ΘΕΜΑ: 18ο
1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου & Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ''Δημήτριος Βικέλας'' - Κλειστή Αίθουσα Α” (Άρθρο ΄5 Ισχύς προγραμματικής Σύμβασης -  Χρονοδιάγραμμα),
Εισηγητής : Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ: 19ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Γενικού Νοσοκομείου Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για το έργο «Διασύνδεση του αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ»
Εισηγητής : Θωμάς Σωτρίλλης
ΘΕΜΑ: 20ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Πυλώνας»
Εισηγητής: Νίκος Νικολής
ΘΕΜΑ: 21ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου»
Εισηγητής : Γιάννης Μηνατσής
ΘΕΜΑ: 22ο
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη
ΘΕΜΑ: 23ο
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη
ΘΕΜΑ: 24ο
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών ( ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ) για την έδρα της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ
Εισηγητής : Δημήτρης Αλουμανής
ΘΕΜΑ: 25ο
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του  Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εισηγητής: Μπάρδος Χρήστος
ΘΕΜΑ: 26ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την Κουνοποκτονία του νησιού της Ρόδου για τα έτη 2018 και 2019
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ: 27ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
3. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο   


1.   κ. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής   
2. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
3.   Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
4.   Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Ν.Α 
5.   κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων & Δωδεκανήσου
6.   ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
7.   Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
8.   Νομικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
9.   Σύλλογοι Υπαλλήλων Π.Ν.Α.
10. Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς  Σταθμούς  Περιφέρειας Νοτίου       
Αιγαίου

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Ευχαριστήριο σε όσους συνέβαλαν στις εορταστικές εκδηλώσεις στις 23 & 25 Μαρτίου 2018 στην έδρα της Π.Ε. Πάρου.        Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου & Έπαρχος                
   κ. Κώστας Μπιζάς θα ήθελε να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν στις εορταστικές εκδηλώσεις στις 23 & 25 Μαρτίου 2018 στην έδρα της Π.Ε. Πάρου.

Ειδικότερα :
·      -   τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές εορτές που πραγματοποίησαν
·    -    το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και τις Ενορίες της Ιεράς Μητρόπολης Παροναξίας για τις ιεροτελεστίες
·       -  το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου & το Λιμεναρχείο Πάρου για την τάξη
·      -   τα παιδιά της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Πάρου
·    -     την ομιλήτρια του πανηγυρικού στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής , φιλόλογο κα Μπέτη Μπιζά
·    - το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Πάρου για τον ευπρεπισμό των χώρων κατάθεσης στεφάνων και της παραλιακής λεωφόρου
·      -   τον τελετάρχη στην έδρα της Π.Ε. Πάρου, καθηγητή φυσικής αγωγής
 κ. Δημήτριο Μαούνη
·   -     το χορευτικό τμήμα των νεανικών συντροφιών του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής και τον καθηγητή τους κ. Γιώργο Σταθόπουλο για την παρουσίαση παραδοσιακών χορών μετά το πέρας της παρέλασης
·   - την χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, την χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Πάρου και την καθηγήτρια μουσικής κ. Κωνσταντίνα Ανδρεάκου για την συμμετοχή τους στην αναβίωση του εθίμου της λαμπαδηφορίας

·     -   το τμήμα Διοίκησης & Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου για την διοικητική υποστήριξη.                                                            
Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ταγιάνι σε Άγκυρα: Απελευθερώστε τους έλληνες στρατιωτικούς

Ταγιάνι σε Άγκυρα: Απελευθερώστε τους έλληνες στρατιωτικούς: Προειδοποίηση προς την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, ζητώντας και την απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών. Νωρίτερα, πάντως, προ

Καταπέλτης οι «28» για την Τουρκία: Να σταματήσει άμεσα την κράτηση Ευρωπαίων πολιτών και τις προκλήσεις στην Κύπρο

Καταπέλτης οι «28» για την Τουρκία: Να σταματήσει άμεσα την κράτηση Ευρωπαίων πολιτών και τις προκλήσεις στην Κύπρο: Οι δυο παράγραφοι που έχουν προστεθεί στις αναφορές του κειμένου των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για τη Τουρκία, σύμφωνα με προσχέδιο που έχει στην κατοχή του το real.gr.br /
br /

Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην έδρα της Π.Ε. ΠάρουΠρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην έδρα της
Π.Ε. Πάρου

Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει :

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018    
  
 - Ώρα 09:00

 Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

  - Ώρα 11:30
 
   Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, στο μνημείο της ηρωίδας  Μαντώς  Μαυρογένους από αντιπροσωπείες μαθητών Γενικού Λυκείου Πάρου, 1ου ΕΠΑ.Λ Πάρου, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων Παροικίας, προσερχόμενους  με επικεφαλής καθηγητές και δασκάλους, μετά το πέρας των προηγούμενων εκδηλώσεων.


 ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

- Ώρα 07:30

Τέλεση Ακολουθίας Όρθρου και Θείας Λειτουργίας σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Παροικίας.

  - Ώρα 10:00

     Δεκαετές Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Παροναξίας κυρού Αμβροσίου του Β’  ( † 25-3-2008 )

   -  Ώρα  10 : 15 

 Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, παρουσία Αρχών, μαθητών των Σχολείων της Παροικίας, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων.

    Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η φιλόλογος κα Μπέτη Μπιζά.

- Ώρα 10:45

Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικών κομμάτων, Σχολείων, Εφεδροπολεμιστών, αντιστασιακών Οργανώσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Συλλόγων κλπ.

 Σιγή ενός λεπτού - ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ.
- Ώρα 11:15

Παρέλαση των μαθητών των Σχολείων της Παροικίας στην Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου.
Χώρος των επισήμων απέναντι από το Α'  Κ.Α.Π.Η.- Ώρα 11:45

    Παραδοσιακοί χοροί από το Χορευτικό Τμήμα των Νεανικών Συντροφιών του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής στο χώρο έμπροσθεν του Α' Κ.Α.Π.Η.

Μετά το πέρας των παραδοσιακών χορών θα γίνει το καθιερωμένο κέρασμα στο χώρο του Α΄ Κ.Α.Π.Η.

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν :

Τα της ιεροτελεστίας, η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας.
Τα της διάθεσης της φιλαρμονικής , η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Τα του ευπρεπισμού των χώρων κατάθεσης στεφάνων και της Παραλιακής Λεωφόρου, το αρμόδιο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Πάρου. 
Τα της τάξεως & της απαγόρευσης κυκλοφορίας, το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.
Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Δημήτριος Μαούνης,  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου.
- Ώρα 20:00

    Συγκέντρωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Παροικίας για την αναβίωση του Εθίμου της Λαμπαδηφορίας στη μνήμη της ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Συμμετέχουν : - Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Πάρου
   υπό τη Διεύθυνση του κ. Ιωάννη Κούρτη
- Χορωδίες του Δημοτικού Ωδείου Πάρου και
  του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας
  υπό τη Διεύθυνση της κας Κωνσταντίνας Ανδρεάκου
ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΑΡΧΟΥ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ


 «Σβήνουν δυο νύχτες και δυο αυγές προβάλλουν στον αγέρα.
Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα.
Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου,
η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του ανθρώπου» ( Κωστής Παλαμάς )

25η Μαρτίου : Η πατρίδα μας αποφάσισε να συνεορτάζει την επέτειο της εθνικής της παλιγγενεσίας με την εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Kοινός παρονομαστής των δύο γεγονότων ; Η ανυπολόγιστη αξία της Ελευθερίας. «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον». Κλείνει το κεφάλαιο της φθοράς, της σκλαβιάς στην αμαρτία και ανοίγει το κεφάλαιο της λύτρωσης  και της ελευθερίας.
Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου η Ελευθερία σαρκώνεται στη συγκατάθεση της Παναγίας στο χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου. Στο 1821 στην απόφαση των Ελλήνων να αποτινάξουν την τυραννία της μακρόχρονης σκλαβιάς.

25η Μαρτίου 1821 : Ένα έθνος κοιτάζει τον κατακτητή του με περιφρόνηση και ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα. Ένα ολόκληρο έθνος επιλέγει μία ώρα ελεύθερης ζωής και όχι πολλά χρόνια σκλαβιάς και φυλακής.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γράφει: « Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την Επανάσταση ως μια βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας και όλοι και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτόν το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση».
Μάθημα εθνικής αναγέννησης μας προσφέρεται σήμερα, εφαλτήριο αντίστασης ενάντια στα εθνικά και ατομικά μας ελαττώματα. Η 25η Μαρτίου είναι για όλους αλλά και για τον καθένα μας τρόπος ζωής που μας προσφέρεται να ζήσουμε. Γιατί δεν γιορτάζουμε σήμερα απλά ένα ιστορικό γεγονός. Σήμερα μεθούμε με «το αθάνατο κρασί του 21», το κρασί της λευτεριάς μας.
«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»  κι η χώρα που τη γέννησε και την ανέστησε οφείλει να τη διαφυλάξει αιώνια. Η ψυχή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πλανιέται ολοζώντανα ανάμεσα μας ψιθυρίζοντας:  «…και μην ξεχνάς γιε μου πως εμείς ξοφλήσαμε πια. Ως εδώ ήταν. Τώρα η πολύπαθη Ρωμιοσύνη στηρίζει την ύπαρξη της στη λεβεντιά σας.»

Τιμή και δόξα στην αδούλωτη Ελληνική ψυχή !
Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς του 1821 !   


             Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
                             &  Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου

                                  Κων/νος  Ν.  Μπιζάς

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Σχολική γιορτή του Γυμνασίου Πάρου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο "Παναγία Εκατονταπυλιανή"


Τα παιδιά του Γυμνασίου Πάρου παρουσίασαν την σχολική γιορτή τους για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο "Παναγία Εκατονταπυλιανή".
Συγχαρητήρια στους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την ωραία τους εκδήλωση καθώς και για την πρωτοβουλία τους να χαρίσουν αγάπη και συντροφιά στους διαβιούντες γέροντες !