Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων


7,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»,  για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διαθέσει πόρους ύψους 7.600.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο « Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων», για την υποβολή προτάσεων  προς ένταξη και χρηματοδότηση, από τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται  στους δυνητικούς δικαιούχους:
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Υπουργείο Υγείας
  • 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου
·       Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» - Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» - Γ.Ν. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»
·       Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» - Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου
·       Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου
·       Πανεπιστήμιο Αιγαίο

για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 7.600.000 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 02/01/2018 έως και τις 30/04/2018.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στα μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής, κτίρια δημόσιας χρήσης της Περιφέρειας, καθώς και δημόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες, όπως κτίρια διοίκησης, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία  κλπ, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήματα ενεργειακής ανεπάρκειας και υπερκατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. Το κτιριακό δυναμικό είναι σε μεγάλο ποσοστό, παλαιό και ενεργοβόρο. Για το λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι προτεινόμενες μέσα από την παρούσα πρόσκληση δράσεις, συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού και , με την μείωση του ενεργειακού κόστους, έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Τρία σημαντικά έργα στο νησί της Κέας


Τρία  σημαντικά έργα στο νησί της Κέας  με χρηματοδοτική στήριξη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους ΟΤΑ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, συγχρηματοδοτεί την κατασκευή τριών σημαντικών έργων για το νησί της Κέας, τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Πρόκειται για τα έργα:

 Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπλαση της πλατείας Κάτω-Μεριάς για τη δημιουργία ενός ζωτικού υπαίθριου χώρου  που να ικανοποιεί τις πνευματικές, καλαισθητικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των κατοίκων της Κέας  και των επισκεπτών της και να συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού.
Προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας με τη δημιουργία  νέων χώρων πρασίνου, κατασκευή καθιστικών, σκεπασμένο χώρο-πέργκολα για την οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών χρήσεων, ελεύθερο χώρο για την δυνατότητα εκδηλώσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €174.144,69 ευρώ. Με Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Κέας, η  Περιφέρεια θα συνδράμει οικονομικά τον Δήμο, με τη χορήγηση χρηματοδότησης από  ιδίους πόρους της ΠΕ Κυκλάδων, για την υλοποίησή του.


Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των φθορών του γηπέδου λόγω παλαιότητας, οι οποίες το καθιστούν ακατάλληλο προς χρήση. Συγκεκριμένα αντικαθίστανται ο συνθετικός χλοοτάπητας, τα τέρματα και οι πάγκοι των αναπληρωματικών και διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση καλαθοφόρου οχήματος για την αντικατάσταση των λαμπτήρων του γηπέδου, προκειμένου το γήπεδο να γίνει λειτουργικό και ασφαλές για τους χρήστες του.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70.000 ευρώ. Με Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Κέας, η  Περιφέρεια θα συνδράμει οικονομικά τον Δήμο, με τη χορήγηση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την υλοποίησή του.

Ευπρεπισμός & Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα''. Το έργο  αφορά στον ευπρεπισμό και τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων Καρθαίας και Αγ. Ειρήνης στο νησί της  Κέας.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν:
Στον Αρχαιολογικό Χώρο της Καρθαίας:
·       Αποψιλώσεις Καθαρισμοί και Ευπρεπισμός του Αρχ. Χώρου.
·       Στερέωση Αποκατεστημένου Θεμελίου Αρχαίου θεάτρου.
·       Στερέωση Σφράγιση Τοίχων.
·       Διαμόρφωση Διαδρομής σύνδεσης θεάτρου με υπάρχον μονοπάτι.
Στον Αρχαιολογικό Χώρο Αγ. Ειρήνη: 
·       Αποψιλώσεις Καθαρισμοί και Ευπρεπισμός του Αρχ. Χώρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.500 ευρώ. Με  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και του Δήμου Κέας   η  Περιφέρεια, με ίδιους πόρους της ΠΕ Κυκλάδων  θα συνδράμει οικονομικά τον Δήμο Κέας, για την υλοποίησή του.
Φορέας Υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού /Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
Σημειώνεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης, καθώς και τα ευρισκόμενα κτήρια στην Καρθαία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο.


Τη σύναψη των τριών Προγραμματικών Συμβάσεων, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου, στη Σύρο.

Προσκλήσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των νησιών 21.12.17

2 εκατ. ευρώ από το  Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», σε δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των νησιών
                             
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου υπέγραψε δύο νέες προσκλήσεις  για την υποβολή προτάσεων  προς ένταξη και χρηματοδότηση

Με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, που αποτελεί ισχυρό τουριστικό θέλγητρο, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού και με στόχο τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει ποσό 2 εκατ, ευρώ, σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς των νησιών.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  απευθύνει δύο νέες ανοιχτές προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στον Άξονες Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, η πρόσκληση με τίτλο  «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, αφορά στα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας και απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων:

·       Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου)
·       Δήμους Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Ρόδου, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου

Η πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, αφορά στα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας και απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων:

·       Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου)
·       Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης

Σε συνάφεια με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, αφορούν έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και επικουρικά, δράσεις προμήθειας εξοπλισμού, προβολής-προώθησης και ενημέρωσης κοινού.

Ενδεικτικές δράσεις στις οποίες αφορούν οι δύο προσκλήσεις, είναι οι εξής:

·       Η ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για την μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου
·       Η ανάδειξη φυσικών μνημείων (δάση, σπήλαια κλπ)
·       Η ανάδειξη, προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών – τοπίων, ώστε να λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισμού και γεωτουρισμού
·       Η δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης
·       Η δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και δράσεις προώθησης του οικοτουρισμού, όπως καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλάτων κλπ.
 
Η υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο και των δύο προσκλήσεων είναι δυνατή από 02/01/2018 έως τις 30/04/2018.  

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ( ΣΟΠΠ ) Π.Ε. Κυκλάδων στις 19.12.17Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ( ΣΟΠΠ ) Π.Ε. Κυκλάδων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και χιονοπτώσεις- παγετούς.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΣΤΙΣ 18.12.17


Στην 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου όπου εγκρίθηκαν οι προγραμματισμοί των δράσεων που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Επίσης υπήρξε αναλυτική και εποικοδομητική συζήτηση για τα προβλήματα που κατέθεσαν οι υπάλληλοι της ΠΝΑΙ.Τέλος εγκρίθηκαν προγραμματικές και διαβαθμιδικές συμβάσεις με τους Δήμους των νησιών μας για μια σειρά από σημαντικά έργα που θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΑΙ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ολοκλήρωσε τις εργασίες της για το
έτος 2017 σε μια σημαντική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας στην Σύρο, υπό την Προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβάρη.

Η συνεδρίαση αυτή ήρθε να προστεθεί με τις αναπτυξιακές αποφάσεις που ελήφθησαν, στις προηγούμενες όπου συνολικά εγκρίθηκαν πολλές περιβαλλοντικές μελέτες τουριστικών επενδύσεων και διάφορων παραγωγικών μονάδων στα περισσότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Φλεβάρης, ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, που με την παρουσία τους και την εποικοδομητική τους στάση, συνετέλεσαν στο έργο που παρήχθη. Το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων ελήφθη ομόφωνα και αυτό καταδεικνύει την συναινετική προσέγγιση των θεμάτων απ’ όλους. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους συναδέλφους της μειοψηφίας που με τη στάση τους συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι κ.κ. Βιτάλης Παναγιώτης, Διακογεωργίου Κάλλιστος, Καραμαρίτης Νικόλαος, Λοτσάρης Δημήτριος, Τσοπανάκης Δημήτριος, Μακρυωνίτης Γεώργιος, Σβύνου Ειρήνη και Σπύρου Μπενέτος ως τακτικά μέλη ενώ ως αναπληρωματικά οι κ.κ. Γιασιράνη Χαρίκλεια, Μπαριανάκης Μιχαήλ, Μπρίγγος Στυλιανός, Νικολής Νικόλαος, Πάπιτση Χρηστιάννα, Φρούντζας Σταύρος, Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία, Χανιώτη Μαρουσούλα.
Εισηγητές των θεμάτων είναι η Διευθύντρια Περιβάλλοντος Κυκλάδων κα. Γιαννακοπούλου Μαρία και ο Διευθυντής Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου κ. Βενέρης Πάνος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι κατά κύριο λόγο η έγκριση ή η απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ιδιωτικών ή δημοτικών έργων μεγάλης ή μεσαίας κλίμακας.
Στο πρόσωπο των Διευθυντών ο κ. Φλεβάρης ευχαρίστησε τα στελέχη της Περιφέρειας που παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες νησιωτικότητας, της υποστελέχωσης, και της φύσης της Υπηρεσίας ως ελεγκτικού μηχανισμού, προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αυξημένες τους υποχρεώσεις.
Στην συνεδρίαση Δεκεμβρίου της Σύρου εγκρίθηκαν ομόφωνα 14 περιβαλλοντικές μελέτες. Μεταξύ αυτών η μελέτη που αφορά την οριοθέτηση και την διευθέτηση του χειμάρρου «Ποτού» στις Καλυθιές του Δήμου Ρόδου, έργο που είναι σημαντικό για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής Φαληρακίου.
Αντίθετα δυο θέματα, επίσης ομόφωνα, δεν εγκρίθηκαν. Συγκεκριμένα το έργο που αφορά την ΜΠΕ «Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών» στην Κοινότητα Δαματριάς Ρόδου καθώς υπήρχε αρνητική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου, ενώ προηγήθηκε ανάπτυξη των θέσεων των ενδιαφερομένων από εκπροσώπους τους.
Επίσης αρνητική ήταν η θέση της Επιτροπής στην ΜΠΕ του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων σε νησιά των Κυκλάδων και συγκεκριμένα στην Πάρο, τη Νάξο, την Τήνο και την Άνδρο.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε με τις ευχές του κ. Φλεβάρη και όλων των μελών στους νησιώτες και τις νησιώτισσες Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για καλά Χριστούγεννα και ένα δημιουργικό νέο έτος με υγεία, δύναμη και αντοχές, γιατί τα νησιά μας είναι τα σύνορα και οι Θερμοπύλες της πατρίδας μας.

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την κατάργηση των ειδικών συντελεστών στα νησιά, στις 31/12/2017


Γιώργος  Χατζημάρκος για τον ΦΠΑ των νησιών: “Σε κάθε μεγάλη εθνική απώλεια, η πόρτα ανοίγει πάντοτε από μέσα”


Η απόφαση για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών για τον ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου αποτελεί μνημείο οικονομικού ανορθολογισμού, πολιτικού παραλογισμού, κοινωνικής αναλγησίας και υποκρισίας.
Οικονομικός ανορθολογισμός γιατί ενώ δεν επιφέρει ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, στραγγαλίζει τις τοπικές κοινωνίες και  εξανεμίζει τα διαθέσιμα εισοδήματα των πολιτών.
Πολιτικός παραλογισμός και κοινωνική αναλγησία, γιατί καταπατά τη συνταγματική προστασία της νησιωτικότητας, αποδημεί κάθε έννοια δικαιοσύνης, τραυματίζει βάναυσα τη συνοχή των ευπαθών  κοινωνιών μας και εξαιρεί μόνο για έξι μήνες τα νησιά που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος.
Το έγκλημα σε βάρος των νησιών συνετελέσθη. Και αυτή τη φορά, οριστικά και αμετάκλητα. Από 1ης Ιανουαρίου 2018, η απώλεια και του τελευταίου εναπομείναντος ψήγματος νησιωτικής πολιτικής, καθίσταται αμετάκλητη, βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε ευεργέτημα που χάνεται, δεν μπορεί να επανέλθει.
Οι διώκτες των νησιών, παραβλέπουν και κρύβουν επιμελώς αυτή την αλήθεια από τους νησιώτες  και από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, για να μπορούν να επιδίδονται  στις ίδιες πρακτικές του ψεύδους, της κατασυκοφάντησης και του διασυρμού του νησιωτικού χώρου, του διχασμού της ελληνικής κοινωνίας και των φαιδρών και κούφιων υποσχέσεων περί αντισταθμιστικών μέτρων, στις οποίες επιδόθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο την τελευταία τριετία.

Κανένα μέτρο δεν μπορεί να θεραπεύσει τις ανυπολόγιστου κόστους, οριζόντιες επιπτώσεις  στο σύνολο της νησιωτικής κοινωνίας, από την κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος. Και η ανακοίνωση περί θέσπισης επιδόματος,  συνιστά βαριά προσβολή και υποτίμηση της νοημοσύνης των νησιωτών. Όπως ακριβώς και η εξάμηνη αναστολή της κατάργησης, για τα πέντε νησιά που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού.

Στην εξευτελιστική  συζήτηση περί  ισοδυνάμων,  η μόνη αποδεκτή απάντηση είναι ότι η χώρα χρειάζεται εγκεφαλικό  ισοδύναμο,  αφού είναι η χώρα που δεν πιστεύει στα νησιά του Αιγαίου, σ’ εκείνα που διαχρονικά τη βοήθησαν να σταθεί όρθια και να μεγαλώσει.

Σε κάθε μεγάλη εθνική απώλεια, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο: Η πόρτα ανοίγει πάντοτε από μέσα.

Επίσκεψη στην Τήνο σήμερα του Περιφερειάρχη και συνεργασία με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο
Τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων,  Γιώργο Λεονταρίτη και τον Έπαρχο Τήνου,  Γιάννη Γιαγιά.

Ο κ. Γιάννης Σιώτος, μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, διαδέχθηκε τον προσφάτως εκλιπόντα Δήμαρχο Τήνου, Σίμο Ορφανό.

Αντικείμενο της σημερινής συνάντησης εργασίας ήταν η εξέταση των θεμάτων του νησιού και ο συντονισμός μεταξύ Περιφερειακής και Δημοτικής αρχής προκειμένου να σχεδιασθούν και να συμφωνηθούν οι προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Από την Τήνο, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:


"Η απώλεια του εξαίρετου φίλου Σίμου Ορφανού, αφήνει ένα μεγάλο κενό, το οποίο οφείλουμε όλοι συνεργαζόμενοι να καλύψουμε. Σήμερα, από την Τήνο, στέλνουμε το μήνυμα της συνεργασίας και δίνουμε στον νέο Δήμαρχο Τήνου Γιάννη Σιώτο τις ευχές μας για καλή και παραγωγική θητεία, διαβεβαιώνοντας τον ταυτόχρονα πως θα σταθούμε σταθερά αρωγοί σε όλους τους αγώνες και τις προσπάθειες των κατοίκων της Τήνου για πρόοδο".

Συνεργασία της Περιφέρειας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την ανάδειξη της αιγαιακής διατροφής, ως υγιεινού διατροφικού προτύπου
Εγκρίθηκε στην χτεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με σκοπό την ανάδειξη της αιγαιακής διατροφής ως ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο, στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019 και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Προγράμματος Taste the Seasons.
Μέσα από την εν λόγω συνεργασία, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συλλογή, αποτύπωση και αξιολόγηση επιστημονικών, πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με τις διατροφικές πρακτικές των πληθυσμών στην περιοχή του Αιγαίου.
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, κοινωνικός εταίρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την περίοδο ήδη της υποψηφιότητάς της για την ανάδειξή της σε Γαστρονομική Περιφέρειας της Ευρώπης και ένα από τα ισχυρότερα Πανεπιστήμια στον κόσμο στον τομέα της έρευνας στον τομέα αυτό, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα βάση της οποίας
·      θα   συλλεχθούν στοιχεία για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τις μεθόδους παραγωγής, την προετοιμασία των γευμάτων και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου.

·       θα  χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω δεδομένα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα βασικά χαρακτηριστικά της Αιγαιακής διατροφής

·         θα γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία των χαρακτηριστικών της Αιγαιακής διατροφής, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός διατροφικού προτύπου.

Αντίστοιχα, το δεύτερο στάδιο της έρευνας θα περιλαμβάνει την πιλοτική διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της συμμόρφωσης στο προτεινόμενο Αιγαιακό διατροφικό πρότυπο και δεικτών υγείας στο πληθυσμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή δεικτών υγείας (δηλ. υπέρταση, διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία, κ.ά) και διατροφικών συνηθειών σε δείγμα κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  αλλά και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στο προτεινόμενο Αιγαιακό διατροφικό πρότυπο.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι από πλευράς Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι  ο κ. Συντώσης Λάμπρος,  PhD, Καθηγητής Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Κοσμήτορας της Σχολής Κινησιολογίας και Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ και η κ. Ψαρρά Γλυκερία, PhD, Επ. Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου και Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Rutgers.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας, Φιλήμονας Ζαννετίδης, δήλωσε σχετικά με την συνεργασία της Περιφέρειας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:


«Η Περιφέρειά μας, με  την επιτυχή διεκδίκηση και την ανάδειξή της ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, έχει θέσει ως στόχο την παγκόσμια αναγνώριση και διάδοση της αιγαιακής γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, καθώς και της διασύνδεσης της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό. Με την συνεργασία μας με ένα αναγνωρισμένο και εξειδικευμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, όπως είναι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, προχωράμε ακόμα πιο πέρα. Αναδεικνύουμε την διατροφική αξία των νησιώτικων προϊόντων και την αγαιακή διατροφή, ως ένα διατροφικό πρότυπο, με ισχυρά οφέλη στην υγεία και την ευεξία. Την ευεργετική επίδραση της αγαιακής διατροφής, ως ένα πολυδιάστατο αγαθό, που το συνθέτουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα των νησιών, οι μέθοδοι παραγωγής, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, οι διατροφικές συνήθειες, ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις, επιδιώκουμε να τεκμηριώσουμε και επιστημονικά, γεγονός που είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει καταλυτικά στην υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου διατροφής που θα επαναφέρει στην διατροφική μας καθημερινότητα, τα αυθεντικά στοιχεία της γαστρονομικής μας κουλτούρας».   

Διάθεση ποσού 487.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τον εκσυγχρονισμό πέντε γηπέδων ποδοσφαίρου σε νησιά των ΚυκλάδωνΗ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, διαθέτει το ποσό των 487.000 ευρώ για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, σε πέντε (5) γήπεδα ποδοσφαίρου, σε Αμοργό, Κύθνο, Κουφονήσι, Σύρο και Τήνο.
 Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, θα συνάψει Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου», με τους δημάρχους, Αμοργού, Νικόλαο Φωστιέρη,  Κύθνου, Σταμάτιο Γαρδέρη,  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Εμμανουήλ Μαργαρίτη, Σύρου – Ερμούπολης, Γεώργιο Μαραγκό και Τήνου, Ιωάννη Σιώτη.

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση αφορά τις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις ανά Ο.Τ.Α.:
1.     Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη θέση Αγροκήπιο των Καταπόλων του Δήμου Αμοργού
2.     Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 Μέριχα του Δήμου Κύθνου
3.     Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη νήσο Κουφονήσι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
4.     Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στα Καμίνια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
5.     Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 Χώρας του Δήμου Τήνου

Για τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών ελήφθησαν υπόψη οι κανονισμοί και προδιαγραφές της FIFA (FIFA QUALITY & FIFA QUALITY PRO) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. .

Βάσει του περιεχομένου της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει, εκτός από την χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων.
 Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:
Ÿ   Τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέχρι του συνολικού ποσού των 486.724,80 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ,
Ÿ   Να ασκήσει όλες  τις αρμοδιότητες  του  Φορέα  Ανάθεσης-Υλοποίησης της προμήθειας.
Ÿ   Να συντάξει τη μελέτη και να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης της προμήθειας.
Ÿ   Τη διενέργεια του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Ÿ   Να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία στον αντίστοιχο Δήμο.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
.

Την σύναψη της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ενέκρινε με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας, 18 Δεκεμβρίου, στη Σύρο.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και την προώθηση των τοπικών προϊόντωνΣτην ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” προχωρά η Περιφέρεια, με σκοπό τη συνένωση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων, την προβολή και προώθηση αυτών.

Την έναρξη της ίδρυσης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που αποτελεί κοινωνική προσπάθεια και συλλογική απόφαση, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης πολλών φορέων, ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας, Φιλήμονα Ζαννετίδη,  κατά τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου στη Σύρο.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη, στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, είναι:
1.   Να τονώσει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών-παραγωγών αγροτικών προϊόντων και να ενισχύσει τη  λειτουργία των μηχανισμών εκείνων που θα διασφαλίσουν το δίκαιο μερίδιο για καθένα από τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα,

2.    Να ενημερώσει και  ευαισθητοποιήσει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής μας αναφορικά με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης , να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για νέες δυναμικές καλλιέργειες και να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης αλλά και κινήτρων δυναμικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι  ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

3.    Να ενισχύσει την αποδυναμωμένη συνεργασία και κατανόηση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με κυριότερο παράδειγμα τη δυσκολία διάχυσης της έρευνας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς προς τον παραγωγικό, μεταποιητικό και εμπορικό τομέα.


Στο πνεύμα αυτό, η Αγροτική Σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναμένεται να αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την οποία θα συστρατευθούν  όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον αλλά και όφελος από τη ζητούμενη αναδιάρθρωση και επαύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν, θα είναι πολλά και σημαντικά για τον ιδιωτικό τομέα (παραγωγούς, επιχειρήσεις, επιστημονικά και ερευνητικά εργαστήρια κ.λ.π.) και  αφορούν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας, των πωλήσεων και των κερδών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, της εστίασης και του τουρισμού, όπως επίσης στην πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία που θα οδηγήσει στη βελτίωση του προφίλ των επιχειρήσεων και στην καλύτερη προώθηση των ποιοτικών προϊόντων τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του ο Δημόσιος τομέας προσβλέπει στην αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και σε ευκαιρίες απασχόλησης που θα οδηγήσουν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.


 Για την ίδρυσή της, μπορούν να συμπράξουν με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου :

α) Οι δήμοι της Περιφέρειας.
β) Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Περιφέρειας.
γ) Νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας
Πεδίο Δραστηριότητας  της είναι :
1.   ο πρωτογενής
2.    ο δευτερογενής τομέας (παραγωγή και πρώτη μεταποίηση)
3.    η εστίαση
4.    η συνέργεια με τον τουρισμό και πολιτισμό

Όπως τόνισε ο κ. Ζαννετίδης, η υπό σύσταση Α.Σ θα έχει ως ρόλο το συντονισμό μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων της Περιφέρειας , της αγοράς και των επιχειρήσεων.
Αποτελεί δηλαδή επί της ουσίας μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ εταίρων που συντονίζουν τους πόρους , τις προσπάθειες και τις δεξιότητές για την επιδίωξη ενός κοινού στρατηγικού στόχου για αμοιβαίο όφελος. Δεν αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτικών προϊόντων στην αγορά , αλλά και στη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό , όπως η πληροφόρηση , ο συντονισμός , η χρηματοδότηση και η καινοτομία. Έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και τα κέρδη δεν διανέμονται στους μετόχους , αλλά χρησιμοποιούνται για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της , τη στελέχωσή της και τη συμμετοχή της σε επιχειρησιακά προγράμματα.
Καταλήγοντας, ο κ. Ζαννετίδης τόνισε: “Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έρχεται να καλύψει με σύγχρονη προσέγγιση , ευέλικτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα μια σημαντική ανάγκη όπως η δημιουργία νέας δυναμικής στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειά μας και της διασύνδεσής του με την εγχώρια και διεθνή αγορά .

Η έναρξη των διαδικασιών για την ίδρυσή της , είναι το πρώτο βήμα μιας πρωτοβουλίας που όλοι πρέπει να στηρίξουμε στο πνεύμα της συλλογικότητας , της συνεργασίας και της συνεργατικότητας. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τα πλεονεκτήματα της πρωτογενούς παραγωγής μας, με τη σύμπραξη όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής μας”. 

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε Αμοργό, Κύθνο και Αντίπαρο, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη φροντίδα της περιφερειακής αρχής για τα μικρά νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης,  προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με τους Δήμους Αμοργού, Κύθνου και Αντιπάρου, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων Δήμων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας, που εξασφαλίστηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, ο  Περιφερειάρχης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμαρχο Αμοργού, Νικόλαο Φωστιέρη, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αμοργού – Β΄φάση», με σκοπό την αποκατάσταση φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων των σχολικών μονάδων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και φορέας κατασκευής είναι ο Δήμος Αμοργού.

Για την εκτέλεση των  έργων  «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Κύθνου – Β΄φάση», και «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αντιπάρου – Β΄φάση», ο Περιφερειάρχης υπέγραψε συμβάσεις  διαβαθμιδικής συνεργασίας με τον Δήμαρχο Κύθνου, Σταμάτη Γαρδέρη και τον Δήμαρχο Αντιπάρου, Αναστάσιο Φαρούπο, αντίστοιχα.Βάσει των προβλεπομένων από τις συμβάσεις συνεργασίας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την χρηματοδότηση των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την εκπόνηση των σχετικών μελετών, την δημοπράτηση των έργων και την υπογραφή της σύμβασης με τους αναδόχους.
Σημειώνεται ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της περιφερειακής αρχής και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, δεδομένης της κατάστασης των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Περιφέρειας. Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων.


Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής να διεκδικήσει  και να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους,  παρέχεται μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων και την βελτίωση των συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 18.12.17Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στη Σύρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ , με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020  με τίτλο "Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού".
Εισηγήτρια : Μαριέττα Παπαβασιλείου
ΘΕΜΑ 3ο :
Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Μαριέττα Παπαβασιλείου                                                                                  
ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση Προγραμματισμού Αθλητικών και Πολιτιστικών Δράσεων για το έτος 2018
Εισηγήτρια : Μαριέττα Παπαβασιλείου
ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Προβολής Πρωτογενούς Τομέα 2018
Ειοηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 6ο :
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου - Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 7ο  :
Τροποποίηση Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής : Ευάγγελος Μαούτσος
ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής :Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου για το έργο «Διαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)» στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Προϋπολογισμός 90.000,00 €
Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης
ΘΕΜΑ 10ο :
Αύξηση ωραρίου εργασίας οκτώ  (8) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Π.Ε. Δωδεκανήσου δυνάμει του άρθρου 87 του ν.4483/2017.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου
ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της ΠΝΑΙ για "Έρευνα τεκμηρίωσης της οντότητας της Αιγαιακής διατροφής ως ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο".
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 12ο :
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο: Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής - Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης
ΘΕΜΑ 13ο :
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑ και των Δήμων Ανάφης, Αντιπάρου και Κύθνου για το έργο «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων», ως προς τα άρθρα 4 και 6 : "Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων" & "Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης".
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 14ο :
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας ''Πολυδύναμο Κέντρο
Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 15ο :
Οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων  της Π.Ν.Αι. και εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 στους υπαλλήλους της Π.Ν.Αι.
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΠΕ Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ)
ΘΕΜΑ 16ο :
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας με τίτλο: Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 στην Ιουλίδα ν. Κέας - Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης
ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας με τίτλο: Ανάπλαση Πλατείας Κάτω-Μεριάς - Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης
ΘΕΜΑ 18ο :
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της ΠΝΑ & του Δήμου Κέας, για την εκτέλεση του έργου «Ευπρεπισμός και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα».
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης                
ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της ΠΝΑΙ και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου - Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου» (ΠΑ-ΕΛΕ) για το έργο «Ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση με την νεκρόπολη της Κυμισάλας», Προϋπολογισμός 110.000,00 €
Εισηγητής : Κάλλιστος Διακογεωργίου
ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Πάτμου για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας στο  Δημοτικό Σχολειό Σκάλας Πάτμου»,  Προϋπολογισμός 38.000,00 €
Εισηγητής : Γιάννης Θεμέλαρος
ΘΕΜΑ 21ο :
Τροποποίηση της ομάδας εργασίας των έργων «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας» και «SIROCCO: Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED INTERREG, με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη
ΘΕΜΑ 22ο :
Πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου ενός κτηνιάτρου στο Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας»
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο "Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας Λιμένα Λειψών" που εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.127/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/Διαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:

α) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της ΠΝΑΙ και της Ιεράς Μητρόπολης Σύμης, Χάλκης, Καστελλορίζου και Τήλου για το έργο «Επισκευή και συντήρηση   κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Πανορμίτη     Σύμης» ως προς το άρθρο 4: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου
β) 1η τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλύμνου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Επισκευή κτηρίου παλαιών σφαγείων Δήμου Καλυμνίων», ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή-Πόροι-Χρηματοδότηση -Διάρκεια
γ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναγρού»,  ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή - Πόροι -Χρηματοδότηση -Διάρκεια
δ) 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας», ως προς το άρθρο  2: Σκοπός / Αντικείμενο σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα

ε) 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι», ως προς το άρθρο  2: Σκοπός / Αντικείμενο σύμβασης – Προϋπολογισμός –Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 25ο :
Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.
Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση     
ΘΕΜΑ 26ο :
Επικύρωση πρακτικών 10ης/4-11-2017 και 11ης/4-11-2017 συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 27ο :
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ