Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

ΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣΑποτίμηση και προοπτικές έργου 2017-2018
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενημέρωση από την κ. Χριστιάνα Πάπιτση 
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Πολιτισμού Κυκλάδων


Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια των δράσεων 
υποστήριξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα του περιηγητικού-περιπατητικού τουρισμού, συνεχίζει και στην παρούσα φάση το υπερτοπικής σημασίας έργο της αποκατάστασης διέλευσης και ανάδειξης των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και μονοπατιών των Κυκλάδων, χαρακτηρισμένων και προστατευόμενων ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος.
Ως κεντρικός φορέας σχεδιασμού και ανάδειξης των περιηγητικών δικτύων στις Κυκλάδες, η Περιφέρεια πραγματοποίησε κατά το 2017 δράσεις σήμανσης και προβολής στο πεδίο των επιλεγμένων Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος κατά νησί.
Ο σχεδιασμός των κατά νησί δικτύων τέθηκε ήδη σε νέες βάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο [Υπουργική απόφαση 1513144/165/30.1.2017 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών» (ΦΕΚ 206/Β΄/30.1.17)], καθώς και από τις πρόσφατες διεθνείς πρακτικές. Διατηρείται ο βασικός κορμός της σήμανσης των δικτύων Διαδρομών (πινακίδες κατεύθυνσης), ο οποίος είναι ειδικών προδιαγραφών, ενιαίας μορφής για όλες τις Κυκλάδες και εναρμονίζεται πλήρως με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο.
Δράσεις ανανέωσης, διεύρυνσης, εμπλουτισμού & αποκατάστασης διέλευσης των περιηγητικών δικτύων στην παρούσα χρονική περίοδο εκτελέστηκαν και συνεχίζονται με τη συμμετοχή των οικείων Δήμων στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία της Περιφέρειας με τη διεθνούς κύρους και εμβέλειας Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Συγκεκριμένα:

- ΑΜΟΡΓΟΣ: Επικαιροποιήθηκε και διευρύνθηκε από την Περιφέρεια το περιηγητικό δίκτυο του νησιού. Αποκαταστάθηκε από τη δημοτική αρχή η διέλευση σε μεγάλο μέρος του δικτύου, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από την Περιφέρεια το υλικό σήμανσης και προβολής στο πεδίο, στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, και έχει προγραμματιστεί η κατασκευή και τοποθέτηση του υπόλοιπου υλικού στο 1ο εξάμηνο 2018.

- ΑΝΑΦΗ: Έχει κατά 80% ολοκληρωθεί, με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής, το έργο αποκατάστασης, σήμανσης και προβολής στο πεδίο του δικτύου Διαδρομών. Το έργο θα συμπληρωθεί στην τρέχουσα περίοδο.

- ΑΝΔΡΟΣ: Έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για το 2018 του έργου αποκατάστασης διέλευσης κατά τόπους στο διεθνώς πιστοποιημένο δίκτυο Διαδρομών του νησιού Andros Route, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί υποδειγματικά η εθελοντική ομάδα Andros Routes μέσω της ΑΜΚΕ "Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου".


- ΚΕΑ: Ολοκληρώθηκε από τη δημοτική αρχή το έργο αποκατάστασης διέλευσης του δικτύου και από την Περιφέρεια το έργο σήμανσης των Διαδρομών της βόρειας και δυτικής Κέας. Το έργο σήμανσης και προβολής στο πεδίο ολοκληρώνεται στις Διαδρομές του κεντρικού και ανατολικού τμήματος του νησιού κατά την τρέχουσα περίοδο.


- ΚΥΘΝΟΣ: Επικαιροποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης, σήμανσης και προβολής στο πεδίο των Διαδρομών, με τη συμμετοχή των τοπικών πολιτιστικών φορέων του νησιού και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.

- ΔΟΝΟΥΣΑ: Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης, σήμανσης και προβολής στο πεδίο του δικτύου Διαδρομών, με οργανωμένες πρωτοβουλίες των δύο τοπικών συλλογικών φορέων του νησιού και με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

- ΗΡΑΚΛΕΙΑ: Κατασκευάστηκε και είναι έτοιμο για τοποθέτηση στο πεδίο το υλικό σήμανσης και προβολής του περιηγητικού δικτύου στο πεδίο, με τη συμμετοχή επίσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.


- ΝΑΞΟΣ: Ολοκληρώθηκε από τη δημοτική αρχή, με την εποπτεία της Περιφέρειας, το έργο αποκατάστασης διέλευσης και συμπλήρωσης της σήμανσης σε 11 Διαδρομές του δικτύου. Μέσα στο 1ο εξάμηνο 2018 παραδίδονται στους περιηγητές-περιπατητές 13 πλήρως σηματοδοτημένες Διαδρομές, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί το υλικό προβολής στο πεδίο, στην παραγωγή του οποίου συμμετέχει η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου.
- ΠΑΡΟΣ: Οριστικοποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και έχει προγραμματιστεί η παραγωγή και τοποθέτηση του υλικού σήμανσης στο σύνολό του, με τη συμβολή της δημοτικής αρχής και των επαγγελματιών τουρισμού. Άμεσα θα τοποθετηθεί το υλικό προβολής του δικτύου στο πεδίο - 2 πληροφοριακοί πίνακες-χάρτες ειδικών προδιαγραφών.

- ΣΥΡΟΣ: Το δίκτυο έχει επικαιροποιηθεί και έχει προγραμματιστεί η ανανέωση και συμπλήρωση της σήμανσης για το 1ο εξάμηνο 2018. Αποκατάσταση διέλευσης κατά τόπους θα γίνει σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή. Στο έργο συμμετέχει η νεοσύστατη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση "Απάνω Μεριά Σύρου". Έτοιμο για χρήση είναι το υλικό προβολής στο πεδίο - 2 πληροφοριακοί πίνακες-χάρτες ειδικών προδιαγραφών.
- ΤΗΝΟΣ: Ανανεώθηκε πλήρως και διευρύνθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού. Αποκαταστάθηκε από τη δημοτική αρχή η διέλευση σε μεγάλο μέρος του δικτύου και κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια υλικό σήμανσης και προβολής στο πεδίο, το οποίο συμπληρώνεται και τοποθετείται με την αρωγή της Ελλ. Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού. Aπό την Περιφέρεια έχει γίνει πρόταση για κοινή δράση προς τη δημοτική αρχή, με προοπτική την ενσωμάτωση του νέου περιηγητικού δικτύου στη δράση του Δήμου Tinos Trails.
- ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Διευρύνθηκε και παγιώθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και έχει προγραμματιστεί η παραγωγή και τοποθέτηση του υλικού σήμανσης στο σύνολό του, με τη συμβολή της δημοτικής αρχής. Πλήρης αποκατάσταση διέλευσης του δικτύου έχει προγραμματιστεί να γίνει από τον Ελλην. Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο Φυλής κατά την τρέχουσα περίοδο. Άμεσα θα τοποθετηθεί το υλικό προβολής στο πεδίο - 2 πληροφοριακοί πίνακες-χάρτες ειδικών προδιαγραφών.


Μέσα στο 2018 η Περιφέρεια προγραμματίζει συνεργασίες με τους ΟΤΑ των νησιών Σερίφου, Κιμώλου, Μήλου, Ίου, Σικίνου και Σαντορίνης, για τη μεθόδευση κοινών πρωτοβουλιών επικαιροποίησης, βελτίωσης και ενίσχυσης της υποδομής των περιηγητικών τους δικτύων.
Σε κάθε περίπτωση, για τη διατήρηση των περιηγητικών δικτύων σε υψηλά επίπεδα, με στόχο την αναγνώριση και προβολή τους σε διεθνή κλίμακα, προϋπόθεση είναι η διαρκής μέριμνα των δημοτικών αρχών για την ετήσια συντήρηση και βελτίωση διέλευσης των μονοπατιών.
Η συνεργασία της Περιφέρειας με την εντεταλμένη για την εποπτεία των δράσεων αυτών Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, είναι δεδομένη και διαρκής. Εκπρόσωπος της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας συμμετέχει στις προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 5 της σχετικής Υπουργ. Απόφασης) Συμβουλευτικές Επιτροπές Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), οι οποίες οφείλουν να παρέχουν την αρωγή της προς την παραπάνω Διεύθυνση.
Στις αρμοδιότητες των Δήμων και των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων εντάσσονται η συμπλήρωση της σήμανσης με τις πινακίδες υποδοχής, ενημέρωσης, θέσης και ειδικής επισήμανσης που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση και η επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων προβολής των κατά νησί περιηγητικών δικτύων.

Στους τομείς αυτούς, βαρύνοντα συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο για την επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών ή τεχνικών εκθέσεων, την ανεύρεση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και την οριζόντια (σε επίπεδο Κυκλάδων) προβολή των Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, θα έχει το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, με το οποίο - και από κοινού με τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ - βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες έρευνες πεδίου.
Προκρίνοντας στην παραπάνω βάση τη μόνιμη και διαρκή συνεργασία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ταχείας ένταξης των περιηγητικών δικτύων των Κυκλάδων στο Εθνικό Μητρώο Μονοπατιών και πιστοποίησής τους σύμφωνα με τις πρακτικές της διεθνούς πεζοπορίας.

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Κοπή πίτας Κατηχητικού Σχολείου Παναγίας ΕκατονταπυλιανήςΣε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που έλαβε χώρα στην κατάμεστη από νέους και νέες αίθουσα του Κατηχητικού Σχολείου της Παναγίας Εκατονταπυλιανής πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτα των Νεανικών Συντροφιών του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018.


Την πίτα ευλόγησαν οι Αιδεσιμότατοι Ιερείς π. Χρήστος Φουρνιστάκης, π. Στυλιανός Μπιζάς και π. Χρήστος Πετρόπουλος..
Παρέστησαν Μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Ι.Π. , κατηχητές-τριες, γονείς και παιδιά.


Ο ρόλος των κατηχητικών σχολείων είναι ν’ αγκαλιάσει τα παιδιά στον χώρο της Εκκλησίας και να τα εφοδιάσει με πνευματικά-χριστιανικά εφόδια.

Καλή χρονιά !


Κ.Μ.                                                                                     Στην φωτογραφία με τον πρωτοψάλτη του Ι.Π.                                                                                         κ. Ζαχαρία Ραγκούση.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Συνάντηση Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων με του Υπουργό Εσωτερικών στις 11.01.18Με Προέδρους Περιφερειακών Συμβουλίων και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συναντήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρο Καρυπίδη και τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων: Αττικής, Θεόδωρο Σχινά. Δυτικής Ελλάδας, Γεώργιο Αγγελόπουλο. Δυτικής Μακεδονίας, Φώτιο Κεχαγιά. Θεσσαλίας, Γρηγόριο Παπαχαραλάμπους. Νοτίου Αιγαίου, Κωνσταντίνο Μπιζά και  Πελοποννήσου, Ηλία Στρατηγάκο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα αναφορικά με την λειτουργία και τη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού, ενώ έμφαση δόθηκε σε θέματα που απασχολούν ειδικότερα τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων, σχετικά με την αναβάθμιση του ρόλου τους, τη νομική κάλυψή τους εφόσον η υπόθεση αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, την επέκταση της κάλυψης για τους ίδιους λόγους στους πρώην Προέδρους καθώς και βελτιστοποιήσεις στο πεδίο του πειθαρχικού ελέγχου. 

Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως συνθετικού παράγοντα και εκφραστή του οργάνου σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και οι νέες θετικές προκλήσεις που αναμένεται να προκύψουν στο πλαίσιο αυτού του ρόλου με τις αλλαγές στον «Καλλικράτη».


Εύλογα και δίκαια χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών πολλά από τα ζητήματα που θίχτηκαν και ζήτησε από τους αιρετούς την εξειδίκευση των προτάσεών τους. Σε αυτή τη βάση, το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο θα ξεκινήσει διάλογο με την Ένωση Περιφερειών  Ελλάδας, προκειμένου να αποτυπωθούν και να αξιολογηθούν οι διαθέσιμες επιλογές, ενόψει και των παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η προμήθεια 12 ασθενοφόρων χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, μετά την έγκριση της διαδικασίας από την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου


Στην έγκριση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια των 12 ασθενοφόρων που θα ενισχύσουν τον στόλο του ΕΚΑΒ σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου. Κατόπιν αυτού, ο διαγωνισμός προκηρύσσεται άμεσα, με σημερινή απόφαση της διοίκησης  του ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 829.560 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».Κατόπιν αυτού, άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της διοίκησης του ΕΚΑΒ. Σήμερα το πρωί συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου και αποφάσισε την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια των ασθενοφόρων, ο οποίος βγαίνει στον «αέρα» αύριο, Παρασκευή.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια δύο (2) ασθενοφόρων οχημάτων 4X4 για τα νησιά της Ρόδου και της Νάξου, μιας (1) κινητή μονάδας για τη Σύρο και εννέα (9) ασθενοφόρων μικρού όγκου, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο και Τήνο.
Πρόκειται για 12 οχήματα VAN κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και διαθέτουν τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό.
Τα έντεκα (11) ασθενοφόρα οχήματα έχουν τη δυνατότητα βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διακομιδής του πάσχοντος και δυνητικά τα οχήματα 4x4 (σε έκτακτες περιστάσεις) μεταφοράς και υποστήριξης δύο ασθενών.
Διασφαλίζονται επιπρόσθετα οι μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις που καθιστούν τα οχήματα ευέλικτα στην κίνηση σε πόλεις και ειδικά για τα ασθενοφόρα μικρού όγκου, τους επιτρέπουν τη διέλευση ή στροφή από δρόμους στενούς ή από δρόμους με σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Η κινητή ιατρική μονάδα, διαθέτει τον επιπλέον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό, σε σχέση με τα απλά ασθενοφόρα οχήματα.


Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την εν λόγω Πράξη ανέρχεται σε 829.560,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΚΏΣΤΑ ΜΠΙΖΆ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ«Η περιφερειακή αρχή έχει καταρτίσει στρατηγικό πλάνο για την προβολή και ανάδειξη των νησιών μας»

Συνέντευξη στην
Πέγκυ Ντόκου
Την δήλωση ότι φέτος, βασική προτεραιότητα της ΠΝΑΙ θα είναι η στήριξη με κάθε τρόπο των νησιών μας, έκανε σε συνέντευξή του στην «δ» ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Κώστας Μπιζάς. Επίσης, μιλάει για το έργο που παρήχθη, τα προβλήματα των νησιών αλλά και για τις εκλογές, λέγοντας: «Είμαστε έτοιμοι – Ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να κοιτάξουμε τους συμπολίτες μας στα μάτια και να τους ζητήσουμε να μας αξιολογήσουν!»
Η συνέντευξη αναλυτικά:
• Κύριε Μπιζά, μία ακόμη χρονιά πέρασε για την περιφερειακή αρχή. Ως πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας για το νέο έτος;
Κυρία Ντόκου, κατ’ αρχήν επιτρέψτε μου να ευχηθώ καλή χρονιά στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσες μας. Να ευχηθώ επίσης υγεία και αγάπη στις οικογένειες τους!
Το 2018, όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια της θητείας μας, βασική μας προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τα νησιά μας, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται. Και αυτό το κάναμε με σοβαρότητα, με επαγγελματισμό και κυρίως, λέγοντας πάντα την αλήθεια στους νησιώτες μας. Με τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε και μέσα στη νέα χρονιά.
Το 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί να συζητήσει θέματα που αφορούν τα νησιά μας (θέματα της καθημερινότητας που εκ του νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, έργα που έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, δράσεις που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και την γαστρονομία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό , την παρακολούθηση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού, του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ).
Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο θ’ ασχοληθεί για άλλη μια χρονιά κατόπιν εισηγήσεων του Περιφερειάρχη και των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών με θέματα που αφορούν την προοπτική και το μέλλον των νησιών μας. Έχουμε υποχρέωση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα νησιά μας και οι κάτοικοι τους να μην αισθάνονται πολίτες 2ης κατηγορίας. Εκτιμώ ότι με ομόνοια, ενότητα και καλοπροαίρετη διάθεση και σκέψη θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των συμπολιτών μας και θα διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και την πρόοδο των νησιών του αρχιπελάγους.
• Κατά την άποψή σας, η περιφερειακή αρχή έχει κάνει έργο στα νησιά μας; Είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα;
Η δική μας θητεία συνέπεσε με την πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα μας. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες που διαμόρφωσε η οικονομική κρίση, με πολύ περιορισμένους πόρους σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και με ελάχιστο προσωπικό, κληθήκαμε να χειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από το έργο που έχει παραχθεί και το ίδιο εισπράττω και από τους νησιώτες μας. Αντιλαμβάνονται ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πολλά, η δική μας Περιφερειακή Αρχή πασχίζει για το καλύτερο και το καταφέρνει, χωρίς να χρησιμοποιεί τις μεθόδους που δυστυχώς χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια, σε σκοπό την εξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Η δική μας Περιφερειακή Αρχή έχει αξίες και αρχές, έχει μια άλλη ποιότητα στον τρόπο λειτουργίας της σε σχέση με το παρελθόν και αυτό οι πολίτες το έχουν πια καταλάβει πολύ καλά και το εκτιμούν.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Διοίκηση του Νοτίου Αιγαίου, αγωνιζόμαστε με συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων.
Γνωρίζετε ότι τα νησιά μας (μικρά και μεγάλα) έχουν να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα στον τομέα της υγείας, της ανεργίας, της ασφάλειας , της υποστελέχωσης όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών, της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης , των μεταφορών και των υποδομών ( οδικό δίκτυο και λιμάνια ).
Για όλα τα παραπάνω η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να δώσει λύσεις και ταυτόχρονα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που έχουν επιδοκιμαστεί από τους κατοίκους και τους φορείς των νησιών μας.
Θεωρώ σημαντική και ιδιαίτερα αποτελεσματική την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να παρέχει το κίνητρο των 450 € / μήνα σε ογδόντα ( 80 ) αγροτικούς και επικουρικούς ιατρούς προκειμένου να υπάρξουν οι ιατροί που θα θελήσουν να στελεχώσουν τα αγροτικά ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας των νησιών μας.
Παράλληλα αγοράστηκαν και παραδόθηκαν στα νησιά μας ασθενοφόρα οχήματα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΕΣΠΑ) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ ( αρμόδιο για την κατανομή των ασθενοφόρων ) ενώ ακολουθεί και δεύτερη φάση κατόπιν σχετικής απόφασης του κ. Περιφερειάρχη.
Θετική είναι και η εξασφάλιση ενός σημαντικού ποσού ( για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων που έχουν ως επακόλουθο την σύναψη προγραμματικών ή διαβαθμιδικών συμβάσεων με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας.
Για το τμήμα του οδικού δικτύου των νησιών (που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας) καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντήρηση του.
Ακόμη η Περιφερειακή Αρχή αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός για την βιωσιμότητα των νησιών μας έχει καταρτίσει από την πρώτη κυριολεκτικά στιγμή στρατηγικό πλάνο για την προβολή και ανάδειξη των νησιών μας . Ο τουρισμός αποτελεί τον κυριότερο τροφοδότη της οικονομίας των νησιών μας και για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει ο καθένας μας να το αντιληφθεί και να υπηρετεί τον συγκεκριμένο τομέα με ιδιαίτερη ευθύνη και συνέπεια. Ο ρόλος και των επιχειρηματιών είναι επίσης καθοριστικός, εννοώ ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας θα πρέπει να συνοδεύονται από την έντιμη , αγνή και πανάρχαια Ελληνική φιλοξενία. Ταυτόχρονα όμως με τον τουρισμό η Περιφερειακή Αρχή αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο γαστρονομικό πλούτο των νησιών μας συμμετέχει στις σημαντικότερες εκθέσεις του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να στηρίξει και να προβάλλει τα αξιόλογα τοπικά μας προϊόντα. Πριν ένα χρόνο κερδίσαμε ως Περιφέρεια τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας για το έτος 2019, έναν τίτλο που αποκτήσαμε σε συνεργασία με δεκάδες κοινωνικούς ετέρους και φορείς που στήριξαν την συγκεκριμένη προσπάθεια. Στην 12η συνεδρίαση ( 18.12.17 ) του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός δράσεων προβολής πρωτογενούς τομέα καθώς και η προγραμματική σύμβαση με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για την « Έρευνα τεκμηρίωσης της οντότητας της Αιγαιακής διατροφής ως ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο».
• Το 2018, βρίσκει τα νησιά μας με επιπλέον φορολόγηση, μετά την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. Θεωρείτε ότι είναι ένα άδικο μέτρο; Και παράλληλα, σας ικανοποιούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αντισταθμιστικά μέτρα (π.χ. επιδόματα και εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου);
Να υπενθυμίσω στους συμπατριώτες μας ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Ρόδου ως Πρόεδρος της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, εκπρόσωποι αρχών, φορέων και συλλόγων είχαν στείλει επιστολή τόσο στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά στις 30.11.2014 όσο και κατόπιν στον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα στις 1.4.2015 με τις οποίες ζητούσαν να αποσυρθεί από το τραπέζι των διαβουλεύσεων κάθε σκέψη ή πρόταση για παρέμβαση στους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε εκδώσει σχετικά ψηφίσματα και παράλληλα είχε πραγματοποιήσει έκτακτη κοινή συνεδρίαση μαζί με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου την 1η Απριλίου 2015 στο Σύνταγμα για το σχετικό θέμα και κατόπιν είχε δοθεί η ομόφωνη απόφαση στην πρώην πρόεδρο της Βουλής κα Κωνσταντοπούλου.
Δυστυχώς το αποτέλεσμα για τα νησιά μας ήταν οδυνηρό, διότι λίγους μήνες μετά ξεκίνησε η σταδιακή εφαρμογή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.
Είναι όμως ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η μάχη προδόθηκε εκ των έσω. Προδόθηκε από τους παράγοντες και τα ανώτερα στελέχη των Υπουργείων στην χώρας μας που δεν κατάλαβαν ποτέ ότι οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ είχαν υιοθετηθεί για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες της νησιωτικότητας και ιδιαίτερα το αυξημένο κόστος διαβίωσης και δραστηριοποίησης στις νησιωτικές μας περιοχές.
Σχετικά με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για αντισταθμιστικά μέτρα οφείλω να υπενθυμίσω ότι κάποιοι κοινοβουλευτικοί άνδρες ενώ δάκρυζαν προεκλογικά όταν τους έθεταν το ζήτημα της κατάργησης του σχετικού μέτρου κατόπιν το ψήφισαν όπως ψήφισαν τις μειώσεις των συντάξεων, την συνέχιση του ΕΝΦΙΑ που έλεγαν ότι θα καταργήσουν, την αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, το τέλος διαμονής και άλλα.
Προφανώς όλα τα παραπάνω με καθιστούν επιφυλακτικό για τις όποιες υποσχέσεις δίνονται χωρίς ουσιαστικό σχέδιο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
• Έχοντας και την ιδιότητα του Επάρχου Πάρου – Αντίπαρου, γνωρίζετε ότι η περίφημη «νησιωτικότητα» δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί ουσιαστικά στην πράξη. Θα ήθελα το σχόλιό σας.
Ανέφερα προηγουμένως τους τομείς, όπου τα νησιά μας αντιμετωπίζουν διαχρονικά σοβαρά προβλήματα στην επιβίωση των κατοίκων τους ( με σημαντικότερο τις δραματικές ελλείψεις στον ζωτικής σημασίας τομέα της υγείας ) , ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες όταν δεν υπάρχουν μεταφορικά μέσα για την άμεση διακομιδή των ασθενών σε κάποια νοσοκομειακή μονάδα.
Είναι ευδιάκριτο ότι η μοναδική πολιτική που στήριζε την έννοια της νησιωτικότητας ήταν οι μειωμένοι συντελεστές του Φ.Π.Α. που καταργήθηκε για το σύνολο των νησιών μας στις 31/12/2017
Παρόλα τα προβλήματα και την στοχοποίηση των νησιών μας, οι νησιώτες θα τα καταφέρουμε . Χρειάζεται σχέδιο, όραμα και διάθεση για να εργαστούμε γιατί τα νησιά μας είναι πανέμορφα, είναι « διαμάντια » και έχουν όλες τις προοπτικές για να προσφέρουν αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση.
Ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε το σχέδιο, έχουμε το όραμα, έχουμε τη διάθεση και μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε έργα και πόρους που βελτιώνουν την καθημερινότητα μας. Όπως επίσης, έχουμε αποδείξει ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από τις αρμοδιότητες. Οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τα νησιά μας, είναι ένα θέμα που μας αφορά και πάντα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν. Με πολλά παραδείγματα την τελευταία τριετία σε τομείς κρίσιμους όπως η υγεία και η παιδεία, αποδείξαμε στην πράξη ότι δεν υπάρχουν στεγανά αρμοδιοτήτων. Υπάρχει μόνο ισχυρή πολιτική βούληση και καλά τεκμηριωμένες προτάσεις που καμία κεντρική εξουσία δεν μπορεί να αγνοήσει.
• H αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει ξεκινήσει;
Προσωπικά πιστεύω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές ξεκινάει πάντοτε την επόμενη ημέρα της εκλογικής διαδικασίας. Ο πολιτικός οφείλει ν’ αγωνίζεται από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο ρόλος του άλλωστε είναι να υπηρετεί τους συμπολίτες του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιφέρειας του σε όλο το διάστημα της θητεία του.
Υπό αυτή την έννοια η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει ξεκινήσει . Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα για μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και στο έργο που έχουμε παράγει μέχρι σήμερα και όπως σας περιέγραψα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές είναι αύριο, έχουμε ένα πολύ σημαντικό απολογισμό να παρουσιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να κοιτάξουμε τους συμπολίτες μας στα μάτια και να τους ζητήσουμε να μας αξιολογήσουν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ετυμηγορία τους.

http://www.dimokratiki.gr/09-01-2018/periferiaki-archi-echi-katartisi-stratigiko-plano-gia-tin-provoli-ke-anadixi-ton-nision-mas/


 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Η εορτή των Θεοφανείων

Η εορτή των Θεοφανείων δηλ. η φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας
και ο Αγιασμός των υδάτων με την κατάδυση του Σταυρού.

Καλή φώτιση σε όλο τον κόσμο !

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στην εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας και ο Δήμος Πάρου. Συγχαρητήρια στους νέους φοιτητές/ τριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους ! 
Το μέλλον τους ανήκει και η πατρίδα μας τους έχει ανάγκη !!!Πρωτοχρονιά στην Παναγία Εκατονταπυλιανή 1.1.2018