Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Επιστολή Περιφερειάρχη στον Υπουργό ΕσωτερικώνΓ. Χατζημάρκος στον Υπουργό Εσωτερικών: “Στο κόκκινο η ανάγκη στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας”

Η τραγική έλλειψη τεχνικού προσωπικού, δεν επιτρέπει την υλοποίηση του τεράστιου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας και την υποστηρικτική λειτουργία της προς τους Δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία των νησιών
------------------------------------

Το  ζήτημα της στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εξελίσσεται στο κρισιμότερο της τρέχουσας περιόδου, θέτει ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, την οποίαν κοινοποιεί και στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Περιφερειάρχης ζητά την ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με 70 επιπλέον άτομα, ούτως ώστε  να απαντά αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών, από τη μελέτη, την ωρίμανση, τη δημοπράτηση , την επίβλεψη και την χρηματοδότησή τους.

Δεδομένου δε του ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί το δικό της τεχνικό πρόγραμμα και ταυτοχρόνως στηρίζει τους νησιωτικούς δήμους που στερούνται τεχνικών υπηρεσιών, παράλληλα με την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων  που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτήν, καλείται να υποστηρίξει μια σειρά από απαιτητικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πηγές, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως πχ το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και το τεχνικό πρόγραμμα όλων σχεδόν των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων του Νοτίου Αιγαίου.
Στα παραπάνω προστίθενται οι συντηρήσεις του δημοτικού οδικού δικτύου, των σχολικών μονάδων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, τα Φράγματα και οι Υδατοδεξαμενές, η αστυνόμευση και ο καθαρισμός των ρεμάτων, που προσφάτως μεταφέρθηκε ως αρμοδιότητα, από τους Δήμους στην Περιφέρεια.

Με εξασφαλισμένη σήμερα τη χρηματοδότηση δεκάδων έργων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου , τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού το περιορισμένο προσωπικό της Περιφέρειας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δουλειάς, ο Περιφερειάρχης ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την ενίσχυση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Νοτίου Αιγαίου με 70 επιπλέον άτομα, προκειμένου τα νησιά να μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα στις ευκαιρίες που δημιουργεί η βελτίωση του οικονομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος.

 Η  επιστολή :

 Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2019         
                                                       

                      Προς: κ. Τάκη Θεοδωρικάκο                                           Υπουργό Εσωτερικών

                      Κοιν. : κ. Γιώργο Γεραπετρίτη
                                   Υπουργό Επικρατείας 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δια της παρούσης επιθυμώ να σας θέσω το θέμα της στελέχωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ζήτημα που εξελίσσεται στο κρισιμότερο της περιόδου που διανύουμε και αυτό παρά το γεγονός οτι θα περίμενε κανείς μέσα στις προκλήσεις της εποχής να είναι διαφορετικές και οι προτεραιότητες.
Δυστυχώς, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει γίνει πλέον εξαιρετικά δυσχερής η παραγωγή έργου αφού λειτουργεί με προσωπικό που σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα είναι κάτω και απο τα ακραία όρια συναγερμού.

Σε απόλυτη προτεραιότητα, σας θέτω το ζήτημα της στελέχωσης των Διευθύνσεων Τεχνικών Εργων των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου που καλούνται να σηκώσουν και το βαρύτερο φορτίο, αφού είναι ουσιαστικά οι Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων των 30 εκ των 34 Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου !

Σας παραθέτω την πρόβλεψη της νομοθεσίας που ισχύει μόνο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα την παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 :

«Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους Δήμους της Περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 4000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Περιφερειάρχη , απο τον οικείο Δήμο, ύστερα απο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβἀνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του»

Στην πράξη, αυτό έχει οδηγήσει στο να καταστεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο μόνος φορέας που στηρίζει στο επίπεδο των Τεχνικών Υπηρεσιών σχεδόν όλους τους νησιωτικούς της Δήμους και όχι μόνο αυτούς που έχουν πληθυσμό μέχρι 4000 κατοίκους, όπως αναφέρει η σχετική νομοθετική πρόβλεψη, που επαναλαμβάνω ισχύει μόνο για την δική μας Περιφέρεια στην χώρα και για καμία άλλη.

Σήμερα, υλοποιούμε για λογαριασμό των Δήμων της Περιφέρειας μας δεκάδες έργα για τα οποία έχουμε υπογράψει και τις αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις Συνεργασίας, τις οποίες αδυνατούμε πλέον λόγω του όγκου τους να τις παρακολουθήσουμε ακόμα και διοικητικά.
Οι ανάγκες για την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών απο την μελέτη, την ωρίμανση, την δημοπράτηση, την επίβλεψη και την χρηματοδότηση έχουν εκτοξευθεί και το αντίστοιχο προσωπικό που καλείται να ανταπεξέλθει συνεχώς μειώνεται λόγω κινητικότητας και συνταξιοδοτήσεων.

Οι χρηματοδοτικές πηγές και τα Προγράμματα που καλείται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υποστηρίξει είναι :

-Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2014-2020 για το οποίο η Περιφέρεια μας καλείται να υποβάλει για λογαριασμό των Δήμων της, τις σχετικές προτάσεις, να τις ωριμάσει αδειοδοτικά, να τις εντάξει, να τις δημοπρατήσει, να τις επιβλέψει, να τις χρηματοδοτήσει, να τις ολοκληρώσει διοικητικά και να τις παραδόσει στον οικείο Δήμο,

-Τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος ΥΜΕΠΕΡΑΑ τα έργα του οποίου έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους της Περιφέρειας μας αλλά είναι αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν τα αναλάβει η Περιφέρεια μας,

-Tο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που περιλαμβάνει έργα όλων των κατηγοριών και με τελικούς δικαιούχους τους νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας μας αλλά και την ίδια την Περιφέρεια.

-Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, το οποίο έχει ενταγμένα στο όνομα των Δήμων της Περιφέρειας μας δεκάδες έργα που επίσης είναι αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν τα αναλάβει η Περιφέρεια μας,

-Τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που επίσης έχουν ενταγμένα δεκάδες έργα στα νησιά μας που είναι αδύνατον να υλοποιηθούν αν δεν τα αναλάβει και αυτά η Περιφέρεια μας.

-Το Τεχνικό Πρόγραμμα σχεδόν όλων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων του Νοτίου Αιγαίου που λόγω έλλειψης δικών τους Τεχνικών υπηρεσιών απευθύνονται σε εμάς για την υλοποίηση λιμενικών έργων.

-Το Τεχνικό Πρόγραμμα πολλών Υπουργείων που για τις εγκαταστάσεις τους στα νησιά μας, πολύ συχνά για κάποια Υπουργεία και σχεδόν μόνιμα για κάποια άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα κτίρια του στα νησιά μας, απευθύνονται σε εμάς για την υλοποίηση των έργων επισκευής ή συντήρησης τους. Σήμερα, είτε έχουμε υλοποιήσει είτε υλοποιούμε σημαντικό αριθμό έργων επισκευής και συντήρησης Κρατικών κτιρίων όλων των Υπηρεσιών (Αστυνομικά Τμήματα, Λιμεναρχεία, Ιατρεία κτλ)
Σε όλα τα παραπάνω, σημειώστε οτι τα νησιά μας ακόμα για τις βασικές ανάγκες τους, όπως για παράδειγμα η συντήρηση του Δημοτικού οδικού δικτύου τους ή η συντήρηση των σχολικών μονάδων τους ή η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, που είναι αποκλειστική σύμφωνα με τη νομοθεσία αρμοδιότητα τους, απευθύνονται στην Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια μας, εκτός όλων των ανωτέρω έχει να ανταπεξέλθει και στις δικές της αρμοδιότητες όπως για παράδειγμα την συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου τα Φράγματα και τις Υδατοδεξαμενές που προσφάτως μας μεταβιβάστηκαν, την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων για τα οποία επίσης προσφάτως μας μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα απο τους Δήμους.
Στην περίπτωση μας βέβαια, η μεταφορά αρμοδιοτήτων απο τους Δήμους στην Περιφέρεια ακούγεται ως ειρωνεία γιατί δεν αλλἀζει κάτι  στην πράξη, αφού εμείς καλούμαστε τελικά να καλύψουμε όλες τις αρμοδιότητες ασχέτως σε ποιόν ανήκουν νομοθετικά.
Το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων έργων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την ψήφιση του ν. 4412/2016 έχει δημιουργήσει ενα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον στην υλοποίηση έργων και αυτό που αποτελεί διαπίστωση  σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Περιφέρεια μας λειτουργεί καταδικαστικά.

Είναι πλεόν αδύνατον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αλλά και στις ανάγκες υλοποίησης των έργων, της απορρόφησης των σχετικών προγραμμάτων για λογαριασμό της Περιφέρειας μας αλλά και των Δήμων της περιοχής ευθύνης μας με τους 24 Μηχανικούς που στελεχώνουν της Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Κυκλάδων και τους 33 Μηχανικούς που στελεχώνουν την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Δωδεκανήσου.
Σήμερα, δεκάδες έργα σε όλα τα νησιά τόσο των Κυκλάδων όσο και της Δωδεκανήσου έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού η Περιφέρεια μας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί σε αυτό τον παράλογο όγκο δουλειάς με το λιγοστό προσωπικό που διαθέτει.

Μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει να κρατήσουμε πολύ ψηλά την παραγωγή δημοσίων έργων στα νησιά μας αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί αφού πλέον αγωνιούμε ακόμα και για την επίβλεψη των έργων που έχουμε δημοπρατήσει και είναι στο στάδιο κατασκευής. Φυσικά, υπο τις παρούσες συνθήκες, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη μελέτης νέου έργου.

Στο ξεκίνημα της προηγούμενης θητείας μας, συστήσαμε ένα Τμήμα Μελετών Εργων των Μικρών Νησιών με έδρα την Κω, όπου τότε είχαμε την δυνατότητα να το στελεχώσουμε με 5 Μηχανικούς, το οποίο πρόλαβε να εκπονήσει 65 μελέτες για έργα σε μικρά νησιά της Περιφέρειας μας πριν αποδεκατιστεί και αυτό απο συνταξιοδοτήσεις και μείνει με 1 πλεόν Μηχανικό.

Οι ανάγκες μας σε Μηχανικούς, όπως έχουν αποτυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω απαιτήσεις, περιγράφονται (ανα ειδικότητα) στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα :

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί : 24
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί : 10
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί : 8
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί : 6
ΠΕ Αρχιτεκτόνες Μηχανικοί : 4
ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι : 4
ΠΕ Γεωλόγοι Μηχανικοί : 2
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων : 4
ΤΕ Μηχανικών Εργων Υποδομών : 2
και για την διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού : 6

Κύριε Υπουργέ,

Η μοναδική Περιφέρεια στην χώρα που είναι φορέας μελέτης, ωρίμανσης, υποβολής πρός ανεύρεση χρηματοδότησης, δημοπράτησης, και επίβλεψης έργων όλων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, όλων των κατηγοριών έργων και ασχέτως πεδίου αρμοδιότητας, σας απευθύνει κραυγή αγωνίας.

Τα νησιά μας διεκδικούν να συμμετάσχουν ισότιμα στις ευκαιρίες που δημιουργεί η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και δημοσιονομικού περιβάλλοντος, στόχος για τον οποίο έχουν εργαστεί σκληρά και έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά.

Είμαστε βέβαιοι οτι κατανοώντας την ιδιαιτερότητα των καταστάσεων που καλούμαστε να χειριστούμε στο Νότιο Αιγαίο, θα θέσετε άμεσα σε πρώτη προτεραιότητα την στελέχωση της Περιφέρειας μας. 

Με εκτίμηση,

Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γεώργιος Χατζημάρκος

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Στη Ρώμη ο Περιφερειάρχης για τα εγκαίνια της έκθεσης "POMPEI e SANTORINI - L' ETERNITA in UN GIORNO"

Γιώργος Χατζημάρκος: “Η συνεργασία δυο υπερδυνάμεων στον Πολιτισμό, της Ελλάδας και της Ιταλίας, είναι ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας για όλο τον κόσμο”

Στα εγκαίνια μιας σπουδαίας έκθεσης, που για πρώτη φορά παρουσιάζει στο εξωτερικό τα εξαιρετικής σημασίας και ανυπολόγιστης αξίας  εκθέματα από το Ακρωτήρι της Σαντορίνης, μαζί αντίστοιχα εκθέματα από την Πομπηία, παραβρέθηκε χθες το βράδυ στη Ρώμη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.
Η  έκθεση “Pompei e Santorini: l'eternità in un giorno” - “Πομπηία και Σαντορίνη : Η αιωνιότητα σε μια μέρα” ενώνει για πρώτη φορά  τις δύο αρχαίες πόλεις που καταστράφηκαν από την ηφαιστειακή έκρηξη. Δύο πόλεις που δεν έχουν μεταξύ τους ιστορική σχέση. Κοινός δεσμός τους είναι  η καταστροφή από το ηφαίστειο και πώς λειτουργεί ως πολιτισμικός καταλύτης. Η έκρηξη που κατέστρεψε την Πομπηία και την Σαντορίνη, έσωσε δύο μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς!

Τα εγκαίνια της έκθεσης που θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, έγιναν  στην Scuderie del Quirinale και παρέστησαν ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Dario Franceschini,  η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία Θεόδωρος Πασσάς,  ο Πρόεδρος της Scuderie de Quirinale, Mario De Simoni, ο  Διευθυντής του Scuderie de Quirinale,  Μatteo Lafranconi,  ο  Διευθυντής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Δημήτρης Αθανασούλης  και ο Διευθυντής της Αρχαιολογικής Εκσκαφής στην Πομπηία, Massimo Osanna.

Η έκθεση περιλαμβάνει  αποκατεστημένες τοιχογραφίες από τα δημόσια κτίρια και τις ιδιωτικές κατοικίες του οικισμού στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης. Αποτελούν σε το παλιότερο δείγμα ζωγραφικής στην Ευρώπη. Ορισμένες από αυτές μαζί με άλλα μοναδικά αντικείμενα, που “συνομιλούν” με αντίστοιχα εκθέματα από την Πομπηία, ταξιδεύουν για πρώτη φορά σε μια περιοδική έκθεση,  αποκλειστικά για τη Σαντορίνη,  γιατί μέχρι τώρα παρουσιάζονταν.  αποσπασματικά.Από τη Ρώμη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

“Είναι εξαιρετική στιγμή για τον Ελληνικό και Αιγαιακό Πολιτισμό η έκθεση ''Πομπηία & Σαντορίνη - Η Αιωνιότητα σε μία Μέρα ''.  Τα εκθέματα από την Πομπηία και το Ακρωτήρι μοναδικά, όπως και η ευκαιρία να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο μέσα από τα εκατομμύρια των επισκεπτών της Αιώνιας Πόλης και τα δικά μας μηνύματα. Η δε συνεργασία των δύο υπερδυνάμεων του Πολιτισμού, στέλνει και αυτή από μόνη της ένα παγκόσμιο μήνυμα αισιοδοξίας. Και το Αιγαίο του Πολιτισμού, βρίσκεται παντού”.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Πομπηίας.  Εκτείνεται σε δέκα αίθουσες και παρουσιάζει εκατοντάδες εκθέματα από τις δύο πόλεις. Μαζί εκτίθενται σύγχρονα έργα τέχνης, εμπνευσμένα από την καταστροφή, σπουδαίων καλλιτεχνών από τον 18ο έως τον 21ο αιώνα, όπως του Τέρνερ και του Ντάμιεν Χιρστ, του Αντι Γουόρχολ, του Τζιουζέπε Πενόνε, του γλύπτη Αντονι Γκόρμλεϊ  και άλλων.
Το Γραφείο Τύπου

Συναντήσεις εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Κώστα Μπιζά, στη Σύρο


Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας - Κοινωνικής Μέριμνας & Κοινωνικών Παντοπωλείων Κυκλάδων, Κώστας Μπιζάς είχε σειρά συναντήσεων  εργασίας για θέματα της αρμοδιότητας του, στην Ερμούπολη της Σύρου.      
                                            

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Διευθυντές της Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων για θέματα που σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, όπως η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους για τις κουνουποκτονίες, οι υγειονομικοί έλεγχοι καταστημάτων, η διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ, η επιχορήγηση των Προνοιακών Ιδρυμάτων κ.α.                        

                                           

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 συναντήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη με την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Σύρου  - Ερμούπολης,  Αγγελική Πρίντεζη για θέματα μέριμνας και πρόνοιας.                                                                         

Κατόπιν πραγματοποίησε επισκέψεις στο Γηροκομείο της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως Σύρου και στο Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος" Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς Μονής Αδελφών του Ελέους.                                                       
Ενημερώθηκε από τους αρμόδιους των παραπάνω Προνοιακών Ιδρυμάτων για την λειτουργία τους και τους γνώρισε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στο σπουδαίο κοινωνικό έργο που προσφέρουν στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Το Γραφείο Τύπου

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

4ος Διασυλογικός Αγώνας Ιστιοπλοΐας Optimist και Laser 4.7 στην ΑντίπαροΣτην τελετή των βραβεύσεων του 4ου Διασυλογικού Αγώνα Ιστιοπλοΐας Optimist και Laser 4.7
 6

που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου "ΜΕΑΣ Ωλίαρος" στο στενό Πάρου - Αντιπάρου στις 5 και 6 Οκτωβρίου.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές , στους προπονητές,  στους γονείς και στις Διοικήσεις των Ναυτικών Ομίλων ( Αντιπάρου, Πάρου, Νάουσας Πάρου,  Σύρου, Φολεγάνδρου και Σαντορίνης ).


Ο ναυταθλητισμός αποτελεί ένα άθλημα με ιδιαίτερη ανάπτυξη στα νησιά μας τα τελευταία χρόνια.

Οφείλουμε να τον υποστηρίζουμε τόσο με την επιβράβευση των αθλητών αλλά και με την δημιουργία των ανάλογων υποδομών που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος.

Κ.Μ.

Photo by Ναυτικος Ομιλος Αντιπαρου

Στον αγιασμό του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ικανότητες στην Νάουσα της Πάρου.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους διαχρονικά υποστηρίζουν την λειτουργία του Κέντρου προσφέροντας αγάπη, φροντίδα και οικονομική στήριξη για την λειτουργία του.

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΠΟΤΡΟΦ, ΑΘΗΝΑ, 24-26/1/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Στην 7η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών  ΕΞΠΟΤΡΟΦ, στο HELEXPO Μαρούσι στη Αθήνα, 24-26 Ιανουαρίου 2020»

            Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 7η  Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ που θα πραγματοποιηθεί 24-26 Ιανουαρίου 2020 στο HELEXPO Μαρούσι  , στην Αθήνα.

            Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχει τη δυνατότητα σύναψης των πλέον συμφερουσών συμφωνιών για τους παραγωγούς της, δίνοντας τους την ευκαιρία να καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ελληνικό κοινό και τους επιχειρηματίες του χώρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξαγωγική τους δραστηριότητα.   

            Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ.  να το δηλώσουν έως την Παρασκευή  18 Οκτωβρίου 2019 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα ( http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=11214

Διευκρινίζεται πως μετά τις 18/10/2019 καμία Δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

             Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων  για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380 κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.


                       

           
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Γ. Χατζημάρκος: “Σταυροδρόμι ενεργειακών ευκαιριών και κινδύνων το Νότιο Αιγαίο”

Η ενεργειακή επάρκεια των νησιών και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αντικείμενο της συνεργασίας του Περιφερειάρχη με  τον Πρόεδρο της ΡΑΕ και την ΓΓ Ενέργειας του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του  διήμερου  Πανευρωπαϊκού Forum για την καθαρή ενέργεια στα νησιά, 
που διεξάγεται στη ΡόδοΣτην έναρξη του διήμερου Πανευρωπαϊκού Forum για την καθαρή ενέργεια στα νησιά, που διοργανώνει στη Ρόδο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος είχε συνεργασία  με τον πρόεδρο της ΡΑΕ, Νικόλαο Μπουλαξή και  την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το Forum, στο οποίο συμμετέχουν  ρυθμιστικές αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης, της  Αυτοδιοίκησης, αλλά και των αρμόδιων φορέων του ελληνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού τομέα, έχει στόχο  να αναδειχθούν οι καινοτόμες και πρωτοποριακές πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών της και  να εξαχθούν συμπεράσματα και πολιτικές που οδηγούν στην ενεργειακή απεξάρτηση των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων της χώρας αλλά και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικό όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. 

Χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών του Forum, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος , αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΡΑΕ  για την επιλογή της Ρόδου ως τόπου διεξαγωγής του,  αναφέρθηκε στις προκλήσεις της περιόδου σε ότι έχει να κάνει με τα ενεργειακά θέματα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

“Μοιάζει με σταυροδρόμι Ευκαιριών και Κινδύνων το Νότιο Αιγαίο, αφού η ενεργειακή του προοπτική είναι η τεράστια ευκαιρία αλλά ταυτόχρονα η ίδια προοπτική μπορεί να είναι και ένας μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος. Η ισορροπία μεταξύ αξιοποίησης κάθε ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και προστασίας της ταυτότητας κάθε νησιού, παραμένει ζητούμενο” ανέφερε χαρακτηριστικά. Η συνεργασία του Περιφερειάρχη συνεχίστηκε στο γραφείο του με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, του Εντεταλμένου Τουριστικής  Ανάπτυξης  Κώστα Χρυσοχοΐδη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Τηλέμαχου Καμπούρη.
Τα θέματα που τέθηκαν ήταν η ενεργειακή επάρκεια των νησιών, καθώς  και η θεσμική θωράκιση της στροφής προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφού σε πολλά σημεία το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται επικαιροποίηση.
Εξετάσθηκε επίσης η πορεία του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ' οίκον”.  Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να αυξήσει το ποσό με το οποίο η ΠΝΑΙ χρηματοδοτεί το παραπάνω πρόγραμμα, στην περίπτωση που οι σχετικές προτάσεις που θα κατατεθούν απορροφήσουν τοn ήδη εγκεκριμένο από την Περιφέρεια προϋπολογισμό.
Συμφωνήθηκε, τέλος, μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας, του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Ρόδου , να ξεκινήσουν από κοινού πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης.


Το Γραφείο Τύπου


Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΘΗΡΑΣ
Δημοπρατήθηκαν τα έργα βελτίωσης και ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου   Πάρου, Νάξου και Θήρας, προϋπολογισμού 0,8 εκατ. ευρώ

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου

Το μέγιστο των διαθέσιμων πόρων της επενδύει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών της, η ασφάλεια του οποίου αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος οδικών έργων που υλοποιεί,  από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Βελτίωση και Ασφάλεια Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας” , προϋπολογισμού 805.000,00 ευρώ.
Ειδικότερα, θα εκτελεστούν εργασίες που αφορούν την οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας) σε σημεία αυξημένου κινδύνου.
Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των χρηστών του δικτύου (οχημάτων και πεζών), στην αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, σχετικά με την προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα σημεία του δικτύου, την οργάνωση κυκλοφοριακών ρευμάτων κλπ, στη σαφέστερη ρύθμιση και οργάνωση της κυκλοφορίας , σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Πράξη “Έργα Βελτίωσης - Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας” είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Γραφείο Τύπου


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣτο Μαξίμου, σε συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας  Γιώργο Γεραπετρίτη, για το θέμα της στελέχωσης, ο Περιφερειάρχης

Δέσμευση του Υπουργού να θέσει το κρίσιμο αυτό ζήτημα στις προτεραιότητες των κυβερνητικών πρωτοβουλιών

Το μείζον όσο και κρίσιμο  ζήτημα  της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έθεσε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Υπουργού.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε στον κ. Γεραπετρίτη το μοναδικό στην Ελλάδα φαινόμενο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να εκτελεί χρέη Τεχνικών Υπηρεσιών για την συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που στερούνται των Υπηρεσιών αυτών.
Σύμφωνα με τον νόμο, μόνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πανελλαδικά στηρίζει τεχνικά τους μικρούς Δήμους που δεν έχουν Τεχνικές Υπηρεσίες. Στην πράξη, ωστόσο, στο Νότιο Αιγαίο αυτό ισχύει και για τους μεγάλους Δήμους  που επίσης ζητούν την συνδρομή της Περιφέρειας για να καλύψουν τις ανάγκες τους, όσον αφορά την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματός τους.

Την τρέχουσα περίοδο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλείται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που κάθε νησί έχει εντάξει σε μια σειρά από χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το «Φιλόδημος», το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, το ΥΜΕΠΕΡΑΑ , το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 και άλλα.
Πλέον αυτών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλείται να υλοποιήσει το δικό της Τεχνικό Πρόγραμμα, αλλά και τις συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε αυτήν (πχ τα ρέματα).
Είναι αντιληπτό ότι ο πολύ μικρός αριθμός στελεχών των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου είναι φύσει αδύνατον να ανταπεξέλθει στον τεράστιο όγκο των έργων.

Ο Υπουργός  Επικρατείας, αντιλαμβανόμενος πλήρως την κρισιμότητα του προβλήματος, δεσμεύτηκε στον  Περιφερειάρχη ότι θα θέσει το ζήτημα στις προτεραιότητες των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, ώστε σύντομα να υπάρξει  εξέλιξη επ’  αυτού.

Το Γραφείο Τύπου

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020


Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 με 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη : " Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020 "

Ο ελληνικός τουρισμός την τελευταία πενταετία έχει παρουσιάσει μια εξαιρετική μεγέθυνση και αποτέλεσε ίσως τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ήταν οι κυριότεροι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης αυτής καθώς κυριάρχησαν σε όλους τους στατιστικούς δείκτες, εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.


Αποτελώντας το δυναμικότερο όχημα του Ελληνικού τουρισμού καθώς το Νότιο Αιγαίο την τριετία 2016-19 υποδέχτηκε το 25% περίπου των διεθνών αφίξεων και συγκέντρωσε το 30% των τουριστικών εσόδων στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημιούργησε μια ενιαία επικοινωνιακή ομπρέλα για το σύνολο των νησιών μας, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε καθένα από αυτά να δομήσει το δικό του ιδιαίτερο και προσαρμοσμένο στα μοναδικά χαρακτηριστικά του πλαισίου δράσης.Την περίοδο 2016-2019 υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τους θεσμικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς ένα απόλυτα επιτυχημένο πλάνο τουριστικής προβολής.

Συνδυάσαμε τον τουρισμό με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την γαστρονομία για να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο και να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν.

Προβάλλαμε στοχευμένα την Περιφέρεια σε πλήθος ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.
Συμμετείχαμε σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και Workshops.

Συνεργαστήκαμε με τον ΕΟΤ, φιλοξενήσαμε ξένους και Έλληνες ταξιδιωτικούς συντάκτες καθώς και εκπροσώπους από Tour Operators.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και έγκαιρο προγραμματισμό την υποστήριξη του σημαντικότερου πυλώνα ανάπτυξης των νησιών μας.Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 αποφασίστηκαν οι παρακάτω δράσεις για το 2020 :

Δράση 1: Παραγωγή διαφημιστικών videos της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Δράση 2: Δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Δράση 3: Εικαστική & Δομική Αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/
Δράση 4: Περαιτέρω σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://likenoother.aegeanislands.gr/.
Δράση 5: Διαχείριση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ καθώς και του Blog http://likenoother.aegeanislands.gr/.
Δράση 6: Δημιουργική απεικόνιση (digital posters), creative brand και story telling
Δράση 7: Επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου τους
Δράση 8: Επανασχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου δημοσιότητας (digital media plan).
Δράση 9 : Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας ΜΜΕ
Δράση 10 : Πλάνο προβολής και δημοσιότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Διεθνούς εμβέλειας ΜΜΕ
Δράση 12: Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & προφίλ τουριστών
Δράση 13: Ενέργειες Προώθησης B2B
Δράση 14: Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και Workshops.
Δράση 15. Φιλοξενίες
Δράση 16.  Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators
Δράση 17. Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα
Δράση 18. Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις , αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις
Δράση 19. Digital info points

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ THOMAS COOK

Με σχέδιο και συντονισμένες ενέργειες η διαχείριση της αναστολής λειτουργίας της Thomas Cook Αγγλίας
Συνεργασία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου με τον Δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη και τον Πρόεδρο της ΕΞΡ, Μανώλη Μαρκόπουλο
Το μήνυμα της  συντονισμένης και ψύχραιμης διαχείρισης του προβλήματος που ανέκυψε με την αναστολή λειτουργίας του ταξιδιωτικού οργανισμού Thomas Cook Αγγλίας έστειλαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Μανώλης Μαρκόπουλος, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα και με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Προηγήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη, για την εκτίμηση της κατάστασης, μετά την είδηση της πτώχευσης του τουριστικού οργανισμού, νωρίς τα ξημερώματα. Συμμετείχαν σε αυτήν η υποπρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο, Ράνια Κοσιώρη, o χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Κώστας Ταρασλιάς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτήν την ώρα βρίσκονται στη Ρόδο 2.500 επισκέπτες και περίπου 1600 στην Κω που έχουν έρθει μέσω της Thomas Cook.  Ειδικότερα για σήμερα, δεν υπήρχε καμία προγραμματισμένη πτήση αεροσκαφών της εταιρείας από τη Ρόδο.  Όσον αφορά την Κω, για σήμερα είχαν προγραμματιστεί 3 πτήσεις , οι επιβάτες των οποίων εξυπηρετούνται με πτήσεις άλλων εταιρειών και η επιχείρηση επιστροφής τους στην Αγγλία εξελίσσεται ομαλά.
Από νωρίς το πρωί εξάλλου, όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, Περιφέρεια, Δήμος και ΕΞΡ βρίσκονται σε μια μαραθώνια προσπάθεια συντονισμού όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την διαχείριση της κατάστασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και τους λοιπούς τουριστικούς φορείς της χώρας, όπως η ΠΟΞ, το ΞΕΕ και ο ΣΕΤΕ.Σε δηλώσεις που ακολούθησαν στους δημοσιογράφους. ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος  δήλωσε: 
«Η είδηση της αναστολής λειτουργίας της  Thomas Cook Αγγλίας είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη.  Δική μας δέσμευση είναι ότι θα στείλουμε το μήνυμα μιας οργανωμένης ευρωπαϊκής χώρας, οι επισκέπτες της οποίας μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και εμείς θα ανταποδώσουμε   αυτήν την προτίμηση και την εμπιστοσύνη δείχνοντας έμπρακτα όλο τον σεβασμό τον οποίο αξίζουν. Βεβαίως θα αναδείξουμε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι είμαστε μια ώριμη τουριστική αγορά η οποία  με πολύ μεγάλο σεβασμό στους επισκέπτες της, έχει σχέδιο και ξέρει να διαχειρίζεται  τέτοιου είδους καταστάσεις  με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός σχεδίου, ώστε με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία και με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις, να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Μέχρι στιγμής η συνεργασία μας με την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στη Ρόδο,  Ράνια Κοσιώρη, μας δείχνει ότι όλο το σχέδιο είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται ομαλά κατά συνέπεια, δεν συντρέχει σήμερα κανένας λόγος ανησυχίας».Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε:
«Σε μια συγκυρία όπως αυτή, οι σημερινοί πελάτες,  είναι οι αυριανοί μας πελάτες και θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε ότι κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι ήλθαν διακοπές σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό που τους διασφαλίζει ευρωπαϊκά δικαιώματα και ευρωπαϊκή ασφάλεια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα έχει κάνει τα απαραίτητα για να μπορέσουν να επιστρέψουν απρόσκοπτα στη χώρα τους. Θέλω να τονίσω ότι ο τουρισμός για τη Ρόδο δεν είναι σπριντ. Είναι μαραθώνιος. Και ο μαραθώνιος, παρά την σημερινή δύσκολη μέρα, οφείλει να έχει στραμμένο το βλέμμα στο αύριο και στην επιστροφή των επισκεπτών αυτών, ως αυριανοί ευχαριστημένοι πελάτες. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η αυτοδιοίκηση β΄ και α΄ βαθμού, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Οι Ροδίτες πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το αντίθετο του κακού δεν είναι το καλό. Μπορεί να είναι το χειρότερο, το οποίο, με τις σημερινές συμπεριφορές και ενέργειες, οφείλουμε να αποτρέψουμε. Στους δε επισκέπτες του Thomas Cook στέλνουμε το εξής μήνυμα: η Ρόδος που επέλεξαν είναι ένας ευρωπαϊκός προορισμός με ασφάλεια και θα διασφαλίσει όλα τα δικαιώματα που έχουν για την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη επιστροφή στη χώρας τους». 
Ο Μανώλης Μαρκόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τόνισε:

 « Είναι μια δύσκολη μέρα μια δύσκολη εβδομάδα για το Ροδιακό τουρισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία διαχείρισης της κατάστασης. Προτεραιότητα έχουν οι πελάτες και η επιστροφή τους .Τα μέτρα που θα ληφθούν για τις επιχειρήσεις που σήμερα πλήττονται είναι αναγκαία, αλλά αυτό είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο πελάτης που σήμερα βρίσκεται στα ξενοδοχεία μας μέσω του Thomas Cook ,αύριο θα είναι μέσω ενός άλλου οργανισμού, άρα αυτό πρέπει να κυριαρχεί στις ενέργειες μας. Σίγουρα θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όποια ζητήματα προκύψουν στο επόμενο διήμερο και να μειώσουμε τις επιπτώσεις Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεργασία με τους φορείς ως προς το οικονομικό κομμάτι όπου τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Υπάρχει κατανόηση και όλοι μαζί θα διαχειριστούμε την κατάσταση» .

Το Γραφείο Τύπου

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση 8 εκ. € για σχολικά κτίρια από Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας


8,00 εκατ. ευρώ για νέα σχολικά κτίρια  στα νησιά, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει προσκλήσεις στους δήμους  για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση
--------------

Πόροι συνολικού ύψους 8.000.000 ευρώ πρόκειται να διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  για την δημιουργία νέων και για την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά και μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  απευθύνει  ανοιχτές προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν στον Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

1. Η πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.500.000 ευρώ, απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμους Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Ρόδου, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, καθώς και στην αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση  / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.500.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.000.000 ευρώ θα διατεθούν στην εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια) και 2.500.000 ευρώ στην υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

2. Η πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά»,  επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.500.000 ευρώ, απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, καθώς και στην αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση  / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.500.000 ευρώ θα διατεθούν στην εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια) και 2.000.000 ευρώ στην υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων και για τις δύο παραπάνω προσκλήσεις είναι η 23/09/2019 και  ημερομηνία λήξης η 31/12/2019.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

Το Γραφείο ΤύπουΠέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑΣτο Υπουργείο Περιβάλλοντος  ο Περιφερειάρχης , για  οριστική λύση στο πρόβλημα των ΧΑΔΑ στα νησιά


Η αναζήτηση οριστικής λύσης στο πρόβλημα των  χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που ακόμη λειτουργούν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ήταν το αντικείμενο της συνεργασίας που είχε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , με τον νέο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου, Μανώλη Γραφάκο.

Ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να σταματήσει η χώρα να πληρώνει υπέρογκα πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  σχετικά με τη λειτουργία  των ΧΑΔΑ, που εξακολουθούν να υφίστανται σε ολόκληρη τη χώρα, 16 εκ των οποίων βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο.

Στην διάρκειά της  χθεσινής συνάντησης εργασίας  αποφασίστηκε ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ αρμόδιου Υπουργείου και Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι κατάλληλες λύσεις που θα αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων στα νησιά.

Το θέμα είναι μείζονος σημασίας για την Περιφερειακή Αρχή, δεδομένου ότι η λειτουργία των  ανεξέλεγκτων σκουπιδότοπων, επιφέρει σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στα νησιά, όπου λόγω της μικρής έκτασης, η επιβάρυνση αυτή είναι μεγαλύτερη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους τουριστικούς προορισμούς.


Το Γραφείο Τύπου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΓιώργος Χατζημάρκος: “Ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των νησιών για κάλυψη και ποιοτική αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών γραμμών”

Συνεργασία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με τον  Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη

Την αύξηση  των κονδυλίων για τις “άγονες γραμμές” στην ακτοπλοΐα κατά 30 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, στη διάρκεια συνάντησης που έγινε χθες , Τρίτη, στο Υπουργείο, παρούσης και της γενικής γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,  Χριστιάνας Καλογήρου.

Η αύξηση των κονδυλίων στοχεύει  στην εξασφάλιση χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των λεγόμενων “αγόνων γραμμών”,  στην ενίσχυση των δρομολογίων, στην δρομολόγηση καλύτερων πλοίων  στο ακτοπλοϊκό δίκτυο, καθώς και στην κάλυψη της αύξησης του κόστους των καυσίμων, που θα ισχύσει από τις αρχές του 2020.
Ειδικότερα, αυξάνεται κατά 45% ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις “άγονες γραμμές”, με την επέκταση κατά 40 εκατ. ευρώ της ετήσιας επιχορήγησης  η οποία θα φθάσει πλέον τα 130 εκατ. ευρώ, έναντι 90, 7 εκατ. ευρώ που ήταν ως τώρα. Από τα 40 εκατ ευρώ,  τα 10 εκατ. θα διατεθούν για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων που θα ισχύσει από τις αρχές του 2020, χωρίς να επιβαρυνθεί ο ωφελούμενος νησιώτης.
Σημειώνεται ότι από την 1/1/2020, στο πλαίσιο προσαρμογής στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, τα πλοία βάση σχετικής νομοθεσίας του ΙΜΟ θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν καύσιμο μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο που είναι ακριβά κατά 20% με25% από το συμβατικό καύσιμο.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εξασφαλιστεί 540 εκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια.
Η χρηματοδότηση θα γίνεται πλέον από το  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση για την αύξηση της χρηματοδότησης συνοδεύεται από  βελτιωμένο πλαίσιο προκήρυξης των γραμμών.
Οι νέες προκηρύξεις έχουν σαφή και ποιοτικότερα κριτήρια, κυρίως σε ότι αφορά στα πλοία
της Κατηγορίας Α (νεότερης ηλικίας πλοία), ενώ  παρέχεται η δυνατότητα επέκταση των άγονων γραμμών, όπου και όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των πόρων, είναι ικανό να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο για την προσέλκυση σύγχρονων πλοίων νεότερης ηλικίας.
Για πρώτη φορά ενεργοποιείται η ρήτρα για «πλοίο αντικατάστασης» ως ποιοτικό κριτήριο επιλογής (bonus), για εκείνες τις προσφέρουσες εταιρίες που θα προβλέψουν την άμεση αντικατάσταση του πλοίου, ώστε να καλυφθεί το μεταφορικό έργο που έχουν αναλάβει, στις έκτακτες περιπτώσεις που αδυνατούν να το παρέχουν ως οφείλουν πχ βλάβες κλπ.

 Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, δήλωσε:
“Η αύξηση της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών του Αιγαίου ήταν πάγιο αίτημα μας για το οποίο αγωνιστήκαμε χρόνια. Στη συνάντηση μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας με τον Υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη και την Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Χριστιάνα Καλογήρου, ο Υπουργός μου ανακοίνωσε την αύξηση της σχετικής χρηματοδότησης κατά 30 εκατομμύρια ευρώ.
Η αύξηση αυτού του προϋπολογισμού, θα βοηθήσει όχι μόνο στην κάλυψη ακτοπλοϊκών γραμμών αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση τους”.


Το Γραφείο Τύπου