Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Πρόσβαση σε παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρόσβαση (voucher) 800 παιδιών σε παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, χρηματοδοτείται  με 1,72 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους της ΠεριφέρειαςΤη δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογένειες να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία διαθέτει ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού ύψους 1.722.229,00 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων που αφορούν:

1) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.412.899,00 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 700 ωφελούμενοι

και

2) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 309.330,00 ευρώ, μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 100 ωφελούμενοι,

για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο  του Άξονα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η δράση που θα  υλοποιηθεί  από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων παιδιών (γυναίκες και άνδρες), με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους.

Ειδικότερα η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχολικό έτος 2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

Βρεφικοί Σταθμοί
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του παιδιού του.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr  με ημερομηνία έναρξης  υποβολής την 17/06/2019 και λήξης την  31/07/2019.
Το Γραφείο Τύπου

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Πάρου
Υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εργολαβία «Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Πάρου (2018)», προϋπολογισμού 60.000 πλέον ΦΠΑ. Έγινε διαγράμμιση διπλής αξονικής γραμμής και οριογραμμών εκατέρωθεν, πλάτους 12 εκατοστών, στις οδούς:
·                     Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) - Λεύκες - Όρμος πίσω Λιβάδι (όριο οικισμού), μέσω Μαραθίου, Αρχιλόχου και Μάρπησσας.
·                     Παροικιά (διασταύρωση προς Λεύκες) - Χριστός - Νάουσα (όριο οικισμού).
·                     Παροικιά - Πούντα (όριο οικισμού).
Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον της μελέτης, με χρήση των απρόβλεπτων εξόδων, διπλή αξονική γραμμή στην οδό Παροικιά - Αγκαιριά. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.


Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΦΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ & ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ - ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Διπλασιάζεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Νάουσας Πάρου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τις αποφάσεις αύξησης της χρηματοδότησης, που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δύο ΚΗΦΗ,  έως τις 31.12.2022

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης των δομών  που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, διπλασιάζει τους πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Νάουσας Πάρου «Η ΑΓΑΠΗ», μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα επεκτείνει τη διάρκεια χρηματοδότησής τους για μια τριετία, μέχρι το τέλος του 2022.
Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε:

-          την απόφαση «2η Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 567.875,71 ευρώ (από 275.911,12 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της,  από 31.12.2019 σε 31.12.2022.  Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.


-          την απόφαση «3η Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 795.132,94 ευρώ (από 390.716,51 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της,  από 31.12.2019 σε 31.12.2022. Δικαιούχος της Πράξης είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ).

Στόχος των ΚΗΦΗ είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, για διάφορους λόγους αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Με τις παραπάνω αποφάσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δύο Κέντρων και του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελούν, μέχρι και το τέλος του 2022.Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δύο ΚΗΦΗ είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Το Γραφείο Τύπου

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Μήνυμα Κώστα Μπιζά για το αποτέλεσμα των Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019
Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας προς το πρόσωπο μου αλλά και για την υποστήριξη της περιφερειακής παράταξης Μπροστά το Νότιο Αιγαίο με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον κ. Γιώργο Χατζημάρκο.

Στην εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου 2019 είχα άξιους και ικανούς συναγωνιστές την κα Άννα Γεωργίου και τον κ. Βαζαίο Πετρόπουλο οι οποίοι συνέβαλαν με το κύρος και την αναγνωρισιμότητα τους στο ιδιαίτερα τιμητικό αποτέλεσμα του 65,64% για την παράταξη μας στην Π.Ε. Πάρου.

Επιθυμώ να εκφράσω δημόσια τον σεβασμό μου στον Συνάδελφο Περιφερειακό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Παντελή Τζανακόπουλο για την αγαστή συνεργασία που είχαμε από την 1η Ιανουαρίου 2011 - σήμερα στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι ανησυχίες μας και οι προβληματισμοί μας ήταν κοινοί. Μπορεί να είμαστε σε διαφορετικές παρατάξεις ή να είχαμε διαφορετικές πολιτικές θέσεις όμως αυτό δεν εμπόδισε ποτέ την ανθρώπινη και προσωπική σχέση που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας. Του εύχομαι καλή συνέχεια στην ζωή του ενώ θα είναι πάντα ευπρόσδεκτες οι απόψεις και οι προτάσεις του.

Στην νέα Περιφερειακό Σύμβουλο κα Ηλέκτρα Ροκονίδα που καταλαμβάνει την δεύτερη έδρα της Π.Ε. Πάρου θα ήθελα να της ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή - ειλικρινή συνεργασία.Τα περίπου πέντε χρόνια που προηγήθηκαν ( 1.9.14 - σήμερα ) ως Έπαρχος στην Π.Ε Πάρου και ως Πρόεδρος του Π.Σ. από την 1η Μαρτίου 2017 προσπάθησα να σταθώ δίπλα σας με συνέπεια και αλήθεια.

Αντιμετώπισα κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προσπαθούσα να δίνω λύσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Συναντήθηκα με αρκετούς φορείς και συλλόγους για να συζητήσουμε τα θέματα που αντιμετωπίζουν ή για να συνδιοργανώσουμε δράσεις αθλητικές ή πολιτιστικές, υποστήριξα την θέση των Δήμων Πάρου, Νάξου, Τήνου και Άνδρου στο θέμα των ανεμογεννητριών, άσκησα τις απαιτούμενες πιέσεις με την θεσμική μου ιδιότητα για την ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου Πάρου, συνεργάστηκα με τους Δήμους των νησιών μας για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων που αφορούσαν τις ανακαινίσεις των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, προσπάθησα να σταθώ άξιος εκπρόσωπος των Παριανών και Αντιπαριωτών στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Συμμετείχα στις πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, για την ανάδειξη των συνεπειών που έχει η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ, για την υποστελέχωση των υπηρεσιών, για τους δασικούς χάρτες και για το ακτοπλοϊκό.

Συγχρόνως υποστήριξα ως Περιφερειακός Σύμβουλος και ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη και των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών για την τουριστική προβολή των νησιών μας, για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών μας προϊόντων, για την καταβολή οικονομικού κινήτρου σε ογδόντα επικουρικούς - αγροτικούς ιατρούς, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, για την διεκδίκηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ) που αφορούσαν την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες υποδομές.

Τα παραπάνω θέματα είναι ενδεικτικά από ένα σύνολο ζητημάτων που αντιμετώπισα κατά την διάρκεια της θητείας μου.

Είναι προφανές ότι θα συνεχίσω με το ίδιο πάθος, την ίδια εργασία και την ίδια διάθεση να αγωνίζομαι και να διεκδικώ την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα νησιά μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπατριώτες μου, τους φίλους μου, την οικογένεια μου, τα αδέλφια μου και ιδιαίτερα την σύζυγο μου Κατερίνα και την κόρη μου Μαρουλία  που υποστήριξαν την υποψηφιότητα μου με έντιμο και ηθικό τρόπο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Παριανούς και τους Αντιπαριώτες.

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς
Πάρος 3 Ιουνίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Απάντηση Επάρχου Πάρου κ. Κώστα Μπιζά στον Π.Σ. κ. Π. Τζανακόπουλο - 22.5.19
Απάντηση Επάρχου Πάρου κ. Κώστα Μπιζά
στις δηλώσεις του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Παντελή Τζανακόπουλου
 για την Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Κύριε Τζανακόπουλε επειδή συνεχίζετε την προεκλογική σας εκστρατεία με πράγματα που δεν ευσταθούν θα ήθελα να σας πω ότι στην θητεία σας 1.1.11 - 31.8.14 δώσατε μηδέν ( 0 ) ευρώ για συντηρήσεις σχολείων, μηδέν ( 0 ) ευρώ για συντηρήσεις γηπέδων και μηδέν ( 0 ) ευρώ για την υγεία. 

Αντιθέτως στην δική μας θητεία χτίσαμε ειδικό πρόγραμμα 10 εκ. για συντηρήσεις σχολείων και 10 εκ. ευρώ για συντηρήσεις γηπέδων.
Από αυτά τα ποσά έχουν υπογραφεί δύο προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο Πάρου ( 225.000 ευρώ + 150.000 ευρώ ).
Η πρώτη προγραμματική σύμβαση των 225.000 ευρώ  ήδη ολοκληρώθηκε. Όταν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ολοκληρώσει τις τεχνικές μελέτες και τον διαγωνισμό για την 2η προγραμματική θα μπορέσει απορροφήσει και τα χρήματα της Β΄φάσης δηλ. τα 150.000 ευρώ.
Επαναλαμβάνω η δική σας περιφερειακή αρχή για την συντήρηση των σχολείων έδωσε μηδέν ευρώ.
Αφού στην συνέντευξη σας αναφέρατε δημόσια ότι αυτά γίνονταν και στην δική σας θητεία δείξτε μας έναν Δήμο από τους 34 του Νοτίου Αιγαίου στον οποίο δώσατε χρήματα για την συντήρηση των σχολείων. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας. 

Για τα γήπεδα τα ίδια ακριβώς ! Χτίσαμε ειδικό πρόγραμμα 10 εκ. ευρώ για όλα τα νησιά. Για την Πάρο δύο προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο : 
α) 400.000 ευρώ για το γήπεδο της Παροικίας - σύμφωνα με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου εκτιμάται ότι ο ανάδοχος που έχει επιλεγεί θα υλοποιήσει τις εργασίες που προβλέπονται στην σχετική μελέτη μέσα στο καλοκαίρι - μπορείτε πριν ξαναγράψετε να ρωτήσετε για την αλήθεια τον αρμόδιο υπάλληλο
και β) 200.000 ευρώ για το γήπεδο της Μάρπησσας - η προγραμματική ψηφίστηκε ομόφωνα στο περιφερειακό συμβούλιο στις 22.3.19 και θα υλοποιηθεί όταν ο Δήμος Πάρου ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες.

Για την Αντίπαρο έχει υλοποιηθεί αντίστοιχα μία σύμβαση 40.000 ευρώ που αφορούσε την επισκευή του Νηπιαγωγείου, επιχρίσματα του Δημοτικού και μόνωση της οροφής του Δημοτικού.
Για την Αντίπαρο ακόμη η Δ/νση τεχνικών έργων Κυκλάδων ολοκληρώνει την μελέτη για την συντήρηση του Γυμνασίου Αντιπάρου με το ποσό των 100.000 ευρώ και αυτή η απόφαση έχει ψηφιστεί ομόφωνα.  

 Την δική σας περίοδο ( 0 ευρώ ) χρήματα για συντηρήσεις σχολείων και γηπέδων. Ο προηγούμενος Περιφερειάρχης κ. Μαχαιρίδης έλεγε ότι δεν εμπλεκόμαστε στις αρμοδιότητες των Δήμων , οπότε δεν διεκδικούσε πόρους για να συνδράμομε το έργο των Δήμων.
              
    Για την υγεία είμαστε η 1η Περιφέρεια που πίεσε ν’ αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και χρηματοδότησε με 450 ευρώ/ μήνα περίπου 80 επικουρικούς ιατρούς και αγροτικούς στα νησιά μας.
Στην Πάρο κάνουν χρήση αυτού του βοηθήματος ήδη δύο (2) ιατροί εδώ και τρία χρόνια. Κατόπιν ακολούθησαν και άλλες Περιφέρειες.
Το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο ανέφερε κίνητρα για σίτιση και στέγαση μόνο.
Με την πίεση που ασκήσαμε καταφέραμε την θέσπιση του οικονομικού κινήτρου.
Για το Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου πραγματοποιήθηκε αγορά τεχνικού εξοπλισμού και χρηματοδότηση της Τηλεϊατρικής στο παραπάνω ιατρείο.

     Επιπλέον με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικός και ψηφιακός εξοπλισμός στα 25 σχολεία της Πάρου και στα 3 σχολεία της Αντιπάρου.

 Αυτά για ενημέρωση των συμπολιτών μας - τα ανέφερα μάλιστα δημόσια και στο ραδιόφωνο ΗΧΩ FM στις 20.5.19. Για όποιον ενδιαφέρεται για όσα ανέφερα παραπάνω μπορεί να μου τα ζητήσει και θα του παραδώσω τις σχετικές αποφάσεις και τα αντίστοιχα έγγραφα.   

 Επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται ν’  αναφερθώ στην ιδιαίτερη έμφαση που έδωσε η Περιφέρεια :

α) στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων                                  
 ( ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2019 με πρέσβειρα της Περιφέρειας Νοτίου αιγαίου την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ) - στην υποστήριξη γαστρονομικών δράσεων - στην συμμετοχή μας στις μεγαλύτερες εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό του πρωτογενούς τομέα 

β) στην προβολή και διαφήμιση των νησιών μας σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ - στην συμμετοχή σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού - στο κτίσιμο της ψηφιακής ταυτότητας προβολής του προορισμού AEGEAN ISLANDS - στην φιλοξενία δημοσιογράφων  κ.α.       

 γ)  στην υποστήριξη - συνδιοργάνωση σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα νησιά μας κ.α.
        
    Για όλα τα παραπάνω ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη και τους Συναδέλφους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που προσπαθούν με δεδομένη την τραγική υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας να εξυπηρετούν τους συμπατριώτες μας.   

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΖΑ στο sportcyclades.gr
1) Η Πάρος κατά κοινή ομολογία την τελευταία τετραετία ήταν ιδιαίτερα δραστήρια όσο αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις, ήταν ένα δικό σας στοίχημα που κερδήθηκε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κύριε Μάκαρη η Περιφερειακή Αρχή είχε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Διοίκηση της Περιφέρειας ως στόχο να καθιερώσει το Νότιο Αιγαίο ως μόνιμο χώρο διεξαγωγής αθλητικών οργανώσεων σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε νησιού.
Ως Έπαρχος Πάρου - Αντιπάρου αφού ανέλαβα τα καθήκοντα μου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τους αθλητικούς συλλόγους των νησιών μας στις οποίες καταγράψαμε τις προτάσεις τους και συναποφασίσαμε τις δράσεις που η Περιφέρεια μπορούσε να υποστηρίξει.
Πράγματι συνδιοργανώσαμε στην Πάρο και την Αντίπαρο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις ( Πανελλήνια & Περιφερειακά πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας, Πανκυκλαδικό τουρνουά ποδοσφαίρου,  Αγώνες Δρόμου, Ποδηλατικός γύρος, Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου, Τελικοί αγώνες (final four) στο ποδόσφαιρο, στην καλαθοσφαίριση και στην πετοσφαίριση , Κολυμβητικός Διάπλους "θυμάμαι το Σάμινα", Τα Καπετανέικα, το Τρίαθλο, Τοπικό Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Μίνι & Παμπαίδων Πάρου - Αντιπάρου, Eugenios Soccer Camp, Beach Volley , τουρνουά handball κ.α. ).
Παράλληλα συμμετείχαμε σε θεματικές εκθέσεις αθλητικού τουρισμού για πρώτη φορά και ενισχύσαμε την εικόνα των νησιών μας ως τόπο επιλογής πραγματοποίησης αθλητικών δραστηριοτήτων για τον επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω την σημαντικότατη συμβολή στα παραπάνω δρώμενα των εθελοντών, των μελών και των Διοικήσεων των αθλητικών συλλόγων στην Πάρο και την Αντίπαρο. Επίσης θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την έντιμη και ειλικρινή συνεργασία που είχαμε στην υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων.

2) Σε περίπτωση που εκλεγείτε υπάρχουν κάποια σχέδια ή κάποιος προγραμματισμός, τι πρέπει να περιμένει ο Παριανός φίλος του αθλητισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να στηρίζουμε όλα τα αθλητικά Σωματεία και τις αθλητικές Ενώσεις στην Πάρο και την Αντίπαρο με την συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων που αναδεικνύουν το "ευ αγωνίζεσθαι", την άμιλλα του αθλητισμού και την ομορφιά των νησιών μας. 
Στόχος μας για την επόμενη περίοδο 2019-2023 είναι να εντατικοποιήσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργήσαμε με την αθλητική κοινότητα και συγχρόνως να δημιουργήσουμε ενιαίο αθλητικό brand όλων των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρο στα νησιά μας με το όνομα #AegeanSports το οποίο επικοινωνούμε ώστε να μεγιστοποιήσουμε την προβολή τους στο εθνικό και διεθνές κοινό μέσα από την καμπάνια προβολής που ετοιμάζουμε στην αρχή κάθε σεζόν.


3) Παράλληλα με τις αθλητικές δράσεις έτρεξαν και τρέχουν κάποια έργα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές. Ποια είναι τα άμεσα σχέδια της Περιφέρειας για την Πάρο και ποια έργα αναμένεται να δούμε να υλοποιούνται την επόμενη τετραετία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 εγκαινιάσθηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αρχιλόχου Μάρπησσας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 Μία πολύ σημαντική υποδομή του νησιού μας για την οποία υπήρξε προσπάθεια για δύο δεκαετίες τουλάχιστον πολλών Αυτοδιοικητικών και παραγόντων του αθλητισμού. Είναι μια υποδομή κόσμημα για το νησί μας, για τα παιδιά και τους συμπατριώτες μας που το χρησιμοποιούν καθημερινά και ενώ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις.
Τα νησιά μας στερούνται γενικά αθλητικών εγκαταστάσεων ( υπάρχουν ανάγκες για γήπεδα ποδοσφαίρου,  καλαθοσφαίρισης, κολυμβητήρια, στίβος κ.α.). Αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συμπολιτών μας και ειδικά της νεολαίας μας, ως Περιφερειακή Αρχή δημιουργήσαμε το πρώτο στην ιστορία Ειδικό Πρόγραμμα Συντήρησης και Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων μέσα από το οποίο στοχεύουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Στο πλαίσιο του παραπάνω Ειδικού Προγράμματος , το Περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου έχει εγκρίνει την σύναψη δύο προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Πάρου που αφορούν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και πιο συγκεκριμένα το γήπεδο της Παροικίας (χρηματοδότηση 400.000€ ) και το γήπεδο της Μάρπησσας ( χρηματοδότηση 200.000€ ).

4) Υπάρχει συμπόρευση και κοινό όραμα σε ικανοποιητικό βαθμό με τον Δήμο Πάρου στα θέματα εκδηλώσεων και έργων που αφορούν τον αθλητισμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τα αθλητικά έργα και οι υποδομές που έχει ανάγκη η Πάρος αλλά και η Αντίπαρος είναι γνωστά σε όλους μας. Βέβαια θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση των αναγκών από τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ωριμάσουν οι σχετικές μελέτες και κατόπιν η Περιφέρεια να συνδράμει εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις.
Σχετικά με τα απαιτούμενα έργα είναι γνωστό ότι η Παροικία χρειάζεται κλειστό γυμναστήριο, η Νάουσα χρειάζεται αθλητικό κέντρο, οι ναυτικοί όμιλοι ΝΟΠ, ΝΑΙΑΣ και ΩΛΙΑΡΟΣ χρειάζονται κολυμβητικές πισίνες και οι Κοινότητες χρειάζονται επίσης νέες εγκαταστάσεις ή ανακατασκευές των αθλητικών χώρων τους.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία , ο σωστός σχεδιασμός των μελετών και η διεκδίκηση των απαιτούμενων πόρων.

5) Τι κερδίσατε και τι χάσατε με την ενασχόληση σας με τα κοινά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η ενασχόληση μου με τα κοινά πηγάζει από την αγάπη μου για το νησί που μεγάλωσα και ζω με την οικογένεια μου. Νιώθω την ανάγκη της ενασχόλησης ως υποχρέωση απέναντι στους συμπατριώτες μου. Μπορεί κατά την άσκηση των καθηκόντων μου να έχω δυσαρεστήσει ορισμένους αλλά σε γενικές γραμμές εισπράττω την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου οπότε αυτό μου δίνει κουράγιο και  δύναμη για να συνεχίσω ν’ αγωνίζομαι για τα νησιά μας.

6) Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να απευθύνεται στους ψηφοφόρους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι εκλογές είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Οι συμπατριώτες μου θα πρέπει με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα να προσέλθουν στις κάλπες της 26ης Μαΐου 2019 και να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους στα αντίστοιχα θεσμικά όργανα.
Προσωπικά είμαι υποψήφιος με την παράταξη ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ του νυν Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και δεσμεύομαι εφόσον εκλεγώ από τους συμπολίτες μου, να συνεχίσω και την επόμενη τετραετία ως Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και ως Έπαρχος την προσπάθεια για συνολικά καλύτερη ποιότητα ζωής στα νησιά μας.Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

                                                                                                           
                                                                                                               Πάρος 17.05.2019

Στις 25 Νοεμβρίου 2016 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωνε την απόφαση της να ενισχύσει με 2,5 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» με τον πιο σύγχρονο ψηφιακό και εργαστηριακό εξοπλισμό στα σχολεία των νησιών μας.
Πριν λίγες ημέρες επισκέφτηκα δύο σχολεία της Πάρου και διαπίστωσα την πρόσφατη εγκατάσταση σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων, εκτυπωτών, σετ ρομποτικής κ.α.
Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Έχουμε υποχρέωση όλοι οι θεσμικοί φορείς σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση του σημαντικότατου έργου τους. Ο σχετικός εξοπλισμός δεν υποκαθιστά το έργο τους όμως το ενισχύει και το κάνει πιο ενδιαφέρον διασφαλίζοντας συγχρόνως ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.
Εύχομαι ο νέος εξοπλισμός να φανεί χρήσιμος και να αξιοποιηθεί κατάλληλα από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κ.Μ.
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Η κινητοποίηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τους δασικούς χάρτες, έφερε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα

Γιώργος Χατζημάρκος: “Έχουμε μάθει να δίνουμε μάχες και καμία αδικία εις βάρος των νησιών μας δεν περνάει πια χωρίς αγώνα εκ μέρους μας. Οι εποχές που οι "πρόθυμοι" πούλαγαν τα πάντα, πέρασαν οριστικά”

Η επαγρύπνηση, οι συντονισμένες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά και την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στις 21 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε το μείζον πρόβλημα των δασικών χαρτών σε όλες του τις διαστάσεις και τις καταστροφικές επιπτώσεις του στην οικονομική και κοινωνική ζωή των νησιών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε χθες στη θεραπεία του ζητήματος των φρυγανικών εκτάσεων.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε χθες, Δευτέρα, η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) με την οποία αποδέχεται την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση.
Το 5μελές Τεχνικό Συμβούλιο Δασών ,   στο οποίο προεδρεύει Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,   μετά από δυο συνεδριάσεις έκρινε ομόφωνα ότι εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση, ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνάντηση που είχε χθες  ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος με Βουλευτές των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα λόγω του ανομοιογενούς χαρακτηρισμού των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση χωρίς την παρουσία δασικής. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Δωδεκανήσων, Νεκτάριος  Σαντορινιός, οι Βουλευτές Δωδεκανήσων Δημήτρης Γάκης και Ηλίας Καματερός και οι Βουλευτές Κυκλάδων Νίκος Μανιός, Αντώνης Συρίγος και Νίκος Συρμαλένιος.

Κατόπιν αυτής της θετικής εξέλιξης, που αποδεικνύει την ορθότητα της απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να αναδείξει έγκαιρα το ζήτημα των δασικών χαρτών στα νησιά σε όλες του τις καταστροφικές εκφάνσεις καθώς και τα γρήγορα αντανακλαστικά της, παρά το γεγονός ότι είχε κατηγορηθεί για κινδυνολογία, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

"Ο αγώνας μας κατά των Δασικών Χαρτών, έφερε αποτελέσματα. Οι μάχες μας όλες ήταν στοιχειοθετημένες και με μοναδικό στόχο την προστασία των νησιών μας από κατάφωρες αδικίες.
Η χθεσινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, για τις εκτάσεις με  φρυγανική βλάστηση είναι σωστή και αποδεικνύει ότι η κινητοποίηση μας, η συνεννόηση και συνεργασία μας με τους Δήμους μας και η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αθήνα τον Ιανουάριο, ήταν αυτή που χρειαζόταν για να μπει η συζήτηση στη σωστή βάση.
Φυσικά, και τότε μας κατηγόρησαν οι γνωστοί κοντόφθαλμοι που μπροστά στις σκοπιμότητες τους πρόθυμα θυσιάζουν το κοινό καλό και το δίκιο των νησιών και των νησιωτών μας. Αλλά, δεν μας έκαμψαν ούτε λεπτό. Έχουμε μάθει να δίνουμε μάχες και καμία αδικία εις βάρος των νησιών μας δεν περνάει πια χωρίς αγώνα εκ μέρους μας. Οι εποχές που οι "πρόθυμοι" πούλαγαν τα πάντα, πέρασαν οριστικά.
Συνεχίζουμε, με όπλο την δουλειά μας και μόνο Μπροστά".

Το Γραφείο Τύπου

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Περιβαλλοντική δράση της διανομής ελιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


Η περιβαλλοντική δράση της διανομής ελιών από την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου
σε συνεργασία με το Περιφερειακό Φυτώριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
πραγματοποιήθηκε στις 7,8,10 Μαΐου στα Γυμνάσια της Αντιπάρου, 
του Αρχιλόχου,της Νάουσας και της Παροικίας Πάρου. 

Ευχαριστώ τον Συνάδελφο και Πρόεδρο του Περιφερειακού Φυτωρίου Ν. Αιγαίου κ.Μιχάλη Μπαριανάκη και τους Καθηγητές του σχολείου για την υποστήριξη της δράσης.