Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26.2.2019

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίουη οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ), με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου “Improving Energy Efficiency in Region of South Aegean” στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(EIB) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(EC)
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση του Σχεδίου «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» της Ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038226.

Εισηγητής : Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038226

Εισηγητής : Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση του Σχεδίου «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου» της Ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041253.

Εισηγητής : Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ ΚυκλάδωνΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041253.

Εισηγητής : Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής : Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής : Τ.Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 8ο
Ενημέρωση επί του διαγωνισμού : «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της νήσου Ρόδου».
 Εισηγητής: Νίκος Λυμπερόπουλος
ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Κατασκευή Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στην Ρόδο»
Εισηγητής : Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 10ο

Προγραμματισμός πρόσληψης Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019
Εισηγήτρια: Ε. Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 11ο

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019.
Εισηγήτρια: Ε. Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση και λήψη απόφασης λειτουργίας δομής προστασίας και επανένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Εισηγητής :Θωμάς Σωτρίλλης, Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Σφαγείου και Εξοπλισμού Σφαγείου Δήμου Λέρου»

Εισηγητής : Ι.Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου
ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση νέου σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στα Άλιντα Νήσου Λέρου» ως προς το άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός –Προϋπολογισμός, με αύξηση του Προϋπολογσμού από 1.200.000,00 € σε 1.500.000,00 € λόγω αναθεώρησης μελέτης και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 112/2017 προηγούμενης Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Ι.Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου
ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλουδών»
Εισηγητής : Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 16ο

Α)Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και
Β)Ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση τροποποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:
  • 3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 23/04/2020.
·        3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου» ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 23/04/2020.
·        2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καλύμνου για το έργο «Επισκευή κτιρίου παλαιών σφαγείων Δήμου Καλυμνίων» ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή / Πόροι / Χρηματοδότηση / Διάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 13/04/2020.
  • 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑ του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, για την εκτέλεση του έργου ’’ Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων''

Εισηγητές : Τ.Καραγιάννης – Α.Λούβαρης
ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Προμήθεια Χλοοτάπητα και Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Λαέρμων Νήσου Ρόδου»
Εισηγητής : Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για το έργο «Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης αποχέτευσης Γροίκου Νήσου Πάτμου»
Εισηγητής : Ι.Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Κατασκευή τριών Γηπέδων Τένις»
Εισηγητής : Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού ΓΑΛΗΝΟΣ έτους 2018 και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019.
Εισηγητής: Ν.Καραμαρίτης
ΘΕΜΑ 22ο

Αίτημα τροποποίησης ημερομηνίας λήξης της Προγραμματικής Σύμβασης  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ»
Εισηγήτρια : Χ.Γιασιράνη
ΘΕΜΑ 23ο

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: «Αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (από αναβολή)
Εισηγήτρια: Μ. Χατζηγιάννη, Επικεφαλής Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου»
ΘΕΜΑ 24ο
 Απαίτηση ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών παραμονής του προληπτικού ελέγχου των δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εισήγηση: Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ΔωδεκανήσουΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕΔΝΑ και της Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. για το έργο «Έργα και Ενέργειες Προστασίας και Βελτίωσης του Φυσικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξης του Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας»

Εισηγητής : Φ.Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΑ 26ο

Αντικατάσταση μελών από Επιτροπές
Εισηγήτρια: Ε. Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΘΕΜΑ 27ο

Σχεδιασμός μέτρων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
Εισηγητής: Χαράλαμπος Κόκκινος, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 28ο

Επικύρωση πρακτικών 8ης /27-11-2018 & 9ης /27-11-2018  συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Α.
1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
3. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο   
Β.
1.   Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής   
2.   Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου.
3.   Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
4.   Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Ν.Α                                                                                                  
5.   Βουλευτές Κυκλάδων & Δωδεκανήσου
6.   ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
7.   Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
8.   Νομικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
9.   Σύλλογοι Υπαλλήλων Π.Ν.Α.                    
10.  Εφημερίδες και Ραδιοτηλεοπτικούς  Σταθμούς  Περιφέρειας Νοτίου          
     Αιγαίου

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση πολιτών για την εποχική γρίπη από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ


(Με αφορμή την έξαρση της γρίπης, η οποία παρουσιάζει αυξητική τάση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.)
Τί είναι η εποχική γρίπη και πως μεταδίδεται;

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης. Από τους τρείς τύπος γρίπης, οι Α &Β είναι οι συνηθέστεροι ενώ ο τύπου C εμφανίζεται σπανιότερα. Η γρίπη μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο, κυρίως με τα σταγονίδια που μεταφέρονται με το βήχα και το φτέρνισμα. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στις επιφάνειες από 2-8 ώρες και μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, μέσω της επαφής των χεριών με το άψυχο περιβάλλον όπως επιφάνειες, πόμολα, πληκτρολόγια  Η/Υ, τηλέφωνο, διακόπτες, κ.α. όπου έχουν εναποτεθεί σταγονίδια με τον ιό της γρίπης. Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός και ο συγχρωτισμός αυξάνουν τη μετάδοση της. Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ σοβαρή νόσηση. Στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται  κατά τους χειμερινούς μήνες (από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο) με έξαρση της δραστηριότητας μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.


Ποια άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου;

Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη.
Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν :
1.Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας ( ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
2. Παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών και άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών,
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης.
4. Άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα, με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, με άσθμα, με χρόνια νοσήματα μεταβολισμού όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, με χρόνια νοσήματα του ήπατος και των νεφρών, με νοσήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού (χρόνια χρήση κορτιζόνης και νεοπλάσματα), με νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, με νοσογόνο παχυσαρκία, με δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και παιδιά που λαμβάνουν χρονίως ασπιρίνη.
5. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
6. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, νεοσύλλεκτων στις ένοπλες δυνάμεις, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.). Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο –Μάρτιο).
7. Επαγγελματίες όπως κτηνίατροι πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης;

Πυρετός από 38,5οC
Καταρροή
Πόνος στο λαιμό
Έντονος Βήχας
Έντονοι μυϊκοί πόνοι
Πονοκέφαλος
Δυσκολία στην αναπνοή
Έμετος ή και διάρροια σπανιότερα

Τα συμπτώματα της γρίπης ξεκινούν απότομα 1-4 ημέρες μετά την προσβολή από τον ιό και 
διαρκούν 2-7 ημέρες
Εάν εμφανίσουμε συμπτώματα γρίπης επισκεπτόμαστε αμέσως το γιατρό μας για να μας χορηγήσει τα κατάλληλα αντι-ιϊκά φάρμακα. Δεν πρέπει να πάρει από μόνος του κανένα αντιβιοτικό, αφού τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά στους ιούς (όπως η γρίπη) ενώ συγχρόνως δεν θα είναι δραστικά αν τα χρειαστούμε για τις επιπλοκές τις γρίπης, όπως π.χ. η πνευμονία.
Ποια είναι τα γενικά μέτρα προστασίας από τη γρίπη;

Ο έγκαιρος εμβολιασμός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη γρίπη. Συστήνεται να γίνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο, κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου γρίπης. Το εμβόλιο είναι ασφαλές και κλινικά δοκιμασμένο εδώ και πολλά χρόνια και χορηγείται με απλή ιατρική συνταγή.
Η συστηματική τήρηση των κανόνων υγιεινής
Πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο αντισηπτικό.
Καλύπτουμε το στόμα μας όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε.
Αποφεύγουμε το συνωστισμό σε κλειστούς χώρους.
Αν νοσήσουμε από τη γρίπη, πρέπει να παραμείνουμε σπίτι και να αποφύγουμε τους κλειστούς χώρους και τη στενή επαφή με άλλους, κυρίως με παιδιά και άτομα υψηλού κινδύνου, για χρονικό διάστημα 7 ημερών και οπωσδήποτε ένα 24ωρο μετά την πλήρη απυρεξία.

Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου
Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας
& Δημόσιας Υγιεινής

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

«Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου 2018»Υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2019, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη, η εργολαβική σύμβαση του έργου «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου 2018», συνολικού προϋπολογισμού 72.912 Ευρώ με ΦΠΑ (24%).
Το έργο περιλαμβάνει:

Α) εργασίες καθαρισμού των τάφρων και των ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου,
Β) καθαρισμού των τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων (οχετών),
Γ) κλαδέματα δέντρων και θάμνων κτλ. που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων,
Δ) επένδυση τάφρων με άοπλο σκυρόδεμα, αλλά και εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος (λακκούβες).

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες ώστε να διατηρείται η οδική ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου της νήσου Πάρου. Τα τμήματα, στα οποία θα εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες είναι διάσπαρτα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και θα υποδειχθούν στον ανάδοχο του έργου επί τόπου από την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ενός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια των χρηστών του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών μας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και το παρών έργο συντήρησης και καθαρισμού των τάφρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πάρου, το οποίο θα συμβάλλει στην λειτουργικότητα του και θα περιορίσει, στο μέτρο του δυνατού, την επικινδυνότητα του».

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στεφάνι στον υγρό τάφο των τριών πεσόντων ηρώων στα Ίμια, έριξε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος

“Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στους τρεις αθάνατους ήρωες - υπερασπιστές του ελληνικού μας Αιγαίου”Στο αρχιερατικό μνημόσυνο που τελέστηκε, χθες Κυριακή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πόθιας Καλύμνου και στο τρισάγιο που εψάλη, στην μνήμη των τριών  ηρώων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που έχασαν τη ζωή του πριν από 23 χρόνια στην κρίση των Ιμίων, παρέστη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Μετά το πέρας των τελετών στο νησί της Καλύμνου, ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και με ιδιωτικό σκάφος, επισκέφθηκε τη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων όπου έριξε στεφάνι στη μνήμη των τριών αθάνατων ηρώων του Πολεμικού Ναυτικού,  του Αντιπλοίαρχου Χριστόδουλου Καραθανάση,  του Αντιπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και του Σημαιοφόρου Έκτορα Γιαλοψού.

Ο Περιφερειάρχης, από την περιοχή των Ιμίων δήλωσε:
“Ένα στεφάνι στον υγρό τάφο των Ιμίων, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στους τρεις αθάνατους ήρωες - υπερασπιστές του ελληνικού μας Αιγαίου. Η μνήμη τους αιωνία και οδηγός μας στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε”